PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

W dniach 18-20.września  2013 roku  miały miejsce symulowane obrady ONZ. Wydarzenie to pod nazwą Olsztyn Model United Nations zostało zorganizowane przez grupę uczniów ze Szkolnego Klubu Europejskiego z II Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie koordynowanych przez nauczyciela geografii oraz założyciela Klubu - pana Andrzeja Ciesielskiego . Jest to pierwsza tego typu konferencja w regionie, choć od wielu lat odbywają się one w dużych miastach w całej Polsce. Zaproszone zostały najlepsze szkoły w kraju oraz kilka zagranicznych.

Obrady rozpoczęto na uroczystej Ceremonii Otwarcia w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Mieliśmy okazję gościć przedstawicieli z Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta, gdyż inicjatywę uczniów II LO objął swoim patronatem Prezydent Miasta. Po południu delegaci przenieśli się na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który udostępnił sale na potrzeby konferencji. Debaty kontynuowano w trzech różnych komisjach- Security Council (Rada Bezpieczeństwa), Disarmament and International Security Committee (Komitet ds. Rozbrojenia i Międzynarodowego Bezpieczeństwa) oraz Economic and Social Council (Rada Gospodarcza i Społeczna). Aby jak najlepiej odwzorować prawdziwe obrady ONZ oraz z  uwagi na międzynarodowy charakter tego wydarzenia wszystkich uczestników oraz organizatorów obowiązywał język angielski.

Drugiego dnia, delegaci spotkali się już o 9.30. i do godziny 17.30. pracowali w  swoich komisjach. W każdym z komitetów trwały dyskusje na tematy światowej wagi, tak jak odbywa się to w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Security Council skupiono się na trudnej sytuacji w Egipcie, w  Disarmament and International Security Committee delegaci przyjrzeli się dokładnie sprawie Kosowa, natomiast w Economic and Social Council opracowano program zapobiegania naturalnym katastrofom. Obrady okazały się bardzo owocne, każda komisja przygotowała rezolucję, w której zaproponowała najkorzystniejsze z możliwych rozwiązanie problemu.

W piątek, 20.09. nastąpiła prezentacja wyników pracy na General Assembly (Zgromadzeniu Ogólnym) oraz oficjalne zakończenie konferencji. Wybrano i nagrodzono najlepszych delegatów  z każdej z komisji.

Ogromny sukces, jaki odniosła konferencja Olsztyn Model United Nation przyczynił się do promocji miasta oraz regionu. Wydarzenie wzbudziło zainteresowanie wśród młodzieży z wielu szkół, dlatego też wszystko wskazuje na to, że II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie będzie kontynuowało jego organizację w następnych latach.


Opracowała Klara Kowalczyk- jedna z organizatorek  Olsztyn Model United Nations, uczennica II LO

DSC 0045

DSC 0047

DSC 0049

DSC 0061

DSC 0127

DSC 0151

DSC 0392

DZIEŃ OTWARTY 2019

Dzień Otwarty - na stronę www

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

NIEPODLEGŁA

23

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2016

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY