PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

W dniach 18-20.września  2013 roku  miały miejsce symulowane obrady ONZ. Wydarzenie to pod nazwą Olsztyn Model United Nations zostało zorganizowane przez grupę uczniów ze Szkolnego Klubu Europejskiego z II Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie koordynowanych przez nauczyciela geografii oraz założyciela Klubu - pana Andrzeja Ciesielskiego . Jest to pierwsza tego typu konferencja w regionie, choć od wielu lat odbywają się one w dużych miastach w całej Polsce. Zaproszone zostały najlepsze szkoły w kraju oraz kilka zagranicznych.

Obrady rozpoczęto na uroczystej Ceremonii Otwarcia w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Mieliśmy okazję gościć przedstawicieli z Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta, gdyż inicjatywę uczniów II LO objął swoim patronatem Prezydent Miasta. Po południu delegaci przenieśli się na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który udostępnił sale na potrzeby konferencji. Debaty kontynuowano w trzech różnych komisjach- Security Council (Rada Bezpieczeństwa), Disarmament and International Security Committee (Komitet ds. Rozbrojenia i Międzynarodowego Bezpieczeństwa) oraz Economic and Social Council (Rada Gospodarcza i Społeczna). Aby jak najlepiej odwzorować prawdziwe obrady ONZ oraz z  uwagi na międzynarodowy charakter tego wydarzenia wszystkich uczestników oraz organizatorów obowiązywał język angielski.

Drugiego dnia, delegaci spotkali się już o 9.30. i do godziny 17.30. pracowali w  swoich komisjach. W każdym z komitetów trwały dyskusje na tematy światowej wagi, tak jak odbywa się to w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Security Council skupiono się na trudnej sytuacji w Egipcie, w  Disarmament and International Security Committee delegaci przyjrzeli się dokładnie sprawie Kosowa, natomiast w Economic and Social Council opracowano program zapobiegania naturalnym katastrofom. Obrady okazały się bardzo owocne, każda komisja przygotowała rezolucję, w której zaproponowała najkorzystniejsze z możliwych rozwiązanie problemu.

W piątek, 20.09. nastąpiła prezentacja wyników pracy na General Assembly (Zgromadzeniu Ogólnym) oraz oficjalne zakończenie konferencji. Wybrano i nagrodzono najlepszych delegatów  z każdej z komisji.

Ogromny sukces, jaki odniosła konferencja Olsztyn Model United Nation przyczynił się do promocji miasta oraz regionu. Wydarzenie wzbudziło zainteresowanie wśród młodzieży z wielu szkół, dlatego też wszystko wskazuje na to, że II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie będzie kontynuowało jego organizację w następnych latach.


Opracowała Klara Kowalczyk- jedna z organizatorek  Olsztyn Model United Nations, uczennica II LO

DSC 0045

DSC 0047

DSC 0049

DSC 0061

DSC 0127

DSC 0151

DSC 0392

NAJLEPSZE LICEUM

najj

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY