PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

IELTS-official-test-centre-logoPlanujesz studia za granicą? Pomyśl o IELTS !

IELTS (International English Language Testing System) to najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego.

IELTS otwiera drzwi – pomoże Ci żyć, studiować i pracować na całym świecie. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu. Wiele prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce akceptuje test IELTS jako całkowitą lub częściową podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego, a także jako podstawę przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+. 

IELTS został stworzony, by pomóc Ci w posługiwaniu się angielskim w Twoim nowym życiu za granicą. W czasie krótszym niż trzy godziny, oceni wszystkie Twoje kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu ( listening -jednokrotne słuchanie przez 30 minut, 4 zadania) , czytanie ze zrozumieniem (academic reading -czytanie tekstów pochodzących z książek, czasopism, gazet), pisanie (academic writing - opis danych przedstawionych w formie wykresu, tabeli, diagramu itp. oraz praca na 250 słów wymagająca przedstawienia opinii) i mówienie (speaking - dwie pierwsze części dotyczą spraw codziennych, część trzecia abstrakcyjnych).

Testy oceniane są w skali od 1 do 9 punktów. Wyniki są dostępne już w ciągu13 dni.

IELTS jest testem języka angielskiego o najszerszej uznawalności. Możesz być pewny, że test IELTS zapewnia uczciwą i spójną ocenę Twojego poziomu znajomości języka angielskiego, ponieważ został stworzony przez ekspertów językowych i zdobył zaufanie instytucji na całym świecie.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU IELTS w II LO w Olsztynie

Zajęcia przygotowujące do egzaminu IELTS są bezpłatne i dla uczniów klas dwujęzycznych są dopasowane do planu lekcji. Odbywają się cyklicznie w wymiarze 2 godziny lekcyjne w tygodniu.

Przygotowanie do egzaminu trwa 2 lata.

Sesja egzaminacyjna organizowana jest na miejscu w II LO w Olsztynie we wrześniu na początku trzeciej klasy.

Uczniom naszej szkoły oferujemy preferencyjne opłaty egzaminacyjne.

Uczniowie mogą wypożyczyć z biblioteki szkolnej materiały do nauki ( książka ćwiczeń).

NAJLEPSZE LICEUM

najj

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY