PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

IV edycjaR e g u l a m i n
IV edycji Konkursu Recytatorskiego
‘To be… oder nicht sein’

I

 1. Konkurs Recytatorski ‘TO BE … ODER NICHT SEIN’ jest imprezą zamkniętą dla uczniów szkół ZSO nr 1 w Olsztynie.
 2. Organizatorami Konkursu są nauczyciele języka angielskiego, języka niemieckiego i języka polskiego ZSO nr 1 w Olsztynie.
 3. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom regulaminu (patrz rozdział II regulaminu). Repertuar zgłoszony nie może być zmieniony.
 4. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA (Załącznik 1)
  do nauczycieli języka angielskiego / niemieckiego w terminie do 30 listopada 2018r.

Do KARTY UCZESTNIKA należy dołączyć tekst prezentowanego utworu.

 1. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych           i uczniów liceum ZSO nr 1 w Olsztynie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w jednej kategorii wiekowej – wspólnie dla uczniów gimnazjum i liceum.
  1. w języku angielskim,
  2. w języku niemieckim.
 2. Kartę uczestnika można pobrać u nauczycieli języka angielskiego lub języka niemieckiego ZSO nr 1 w Olsztynie oraz ze strony internetowej szkoły.

II

 1. Repertuar obejmuje 1 utwór w całości lub fragmentach (utwór poetycki lub prozatorski) prezentowany w języku angielskim lub języku niemieckim.
 2. Utwór może zostać wybrany z listy utworów przygotowanej przez Organizatora (Załącznik 2) lub wybrany przez uczestnika zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
 3. Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu, nie mogą przedstawić utworu, który wcześniej prezentowały.
 4. Tytuł i autor utworu wybranego przez uczestnika musi zostać podany w karcie uczestnika.
 5. Prezentowane utwory nie mogą naruszać ogólnie przyjętych zasad kultury.
 6. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
 7. Prezentacja wybranego utworu odbędzie się przed publicznością szkolną 19 grudnia 2018r.
 8. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, klasa) oraz wizerunku na stronie internetowej ZSO nr 1          w Olsztynie oraz na platformie Facebook i ich przetwarzanie w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.

III

 1. Do oceny wykonawców powołane zostanie jury.
 2. W skład jury wchodzą nauczyciele języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka polskiego.
  1. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

-        dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);

-        stopień opanowania tekstu;

-        interpretacja utworów;

-        poprawność językowa;

-        ogólny wyraz artystyczny.

 1. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka jury wszystkich uczestników przeglądu.
 2. Werdykt jest ustalany na podstawie punktacji przyznawanej przez jury. W przypadku równej ilości punktów decydujący jest głos przewodniczącego. Uczestnik może zdobyć max. 15 punktów.
 3. Decyzja jury jest ostateczna.


 

IV

 1. Uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Organizatorzy

Monika Gębska, Anna Zając (język angielski)

Anna Brzostek, Joanna Dondzik-Pająk (język niemiecki)

Piotr Siwecki (język polski)

Załącznik 1.

KARTA UCZESTNIKA

Konkurs Recytatorski ‘to be… oder nicht sein’

Imię

 

 

Nazwisko

 

 

Szkoła

 

 

Klasa

 

 

Autor i tytuł utworu

 

 

Język prezentacji

 

……………………………………

data i podpis uczestnika


Załącznik 2.

Konkurs Recytatorski ‘TO BE… ODER NICHT SEIN’– proponowane utwory (język angielski)

 1. Dylan Thomas ‘DO NOT GO GENTLE INTO THAT GOOD NIGHT’
 2. Edgar Allan Poe ‘A DREAM WITHIN A DREAM’
 3. William Shakespeare ‘SONNET 18’
 4. Robert Frost ‘THE ROAD NOT TAKEN’
 5. William Wordsworth 'I WANDERED LONELY AS A CLOUD'
 6. Rudyard Kipling ‘IF’
 7. Oscar Wilde ‘HER VOICE’
 8. Nick Hornby ‘HOW TO BE GOOD’
 9. ‘THE SNOW WHITE’ (adopted by Rochelle Larkin)
 10. Short stories by Brothers Grimm & Edgar Allan Poe
 11. Roald Dahl: 'THE PIG', ‘LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF',

'THE THREE LITTLE PIGS'

 1. Sir Thomas Wyatt: 'I AM AS I AM'
 2. Mary Howitt: 'THE SPIDER AND THE FLY'
 3. Emily Dickinson: 'HOPE IS THE THING WITH FEATHERS'
 4. Lord Byron: 'WHEN WE TWO PARTED'
 5. Jimmy Santiago Baca: 'WHO UNDERSTANDS ME BUT ME'

Konkurs Recytatorski ‘TO BE… ODER NICHT SEIN’– proponowane utwory (język niemiecki)

 1. Grimm "MÄRCHEN" (wybór)

DZIEŃ OTWARTY 2019

Dzień Otwarty - na stronę www

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

NIEPODLEGŁA

23

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2016

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY