PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

 DSC5726Sprawozdanie z konferencji OLSZTYN MUN 2018

W dniach 19 - 21 września 2018 roku  odbyła się 6 edycja Olsztyn Model United Nations – czyli symulacja obrad ONZ w języku angielskim. 68 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski i zza granicy wcieliło się w rolę delegatów ONZ z całego świata. Organizatorem przedsięwzięcia był jak co roku Szkolny Klub Europejski z II LO w Olsztynie pod opieką pana Andrzeja Ciesielskiego  przy współpracy z I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie Po raz pierwszy konferencja odbyła się w I LO w Olsztynie. Gościliśmy  uczniów z Ukrainy, Armenii, Niemiec, Gdyni  i wielu olsztyńskich liceów. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Naszymi patronami medialnymi były : TVP 3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn oraz Future Leaders Exchange Flex. Tematem przewodnim konferencji był: Świat w obliczu nagłego skoku technologicznego .

Pierwszego dnia w auli I LO im. Adama Mickiewicza o godzinie 9:30 zaczęła się oficjalna ceremonia otwarcia z udziałem wszystkich delegatów – General Assembly. Swoje przemówienia wygłosili kolejno Secretary General (Ryszard Wawryczuk), President of General Assembly( Barbara Zyśk ), dyrektor I LO w Olsztynie pani Jolanta Skrzypczyńska ,oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie pan Krzysztof Wiśniewski . Następnie wybrani delegaci wygłosili tzw. opening speech, w obecności wszystkich uczestników i gości OLSZTYN MUN 2018. Następnie delegaci udali się do swoich sal, aby rozpocząć obrady w 5 komisjach, które z kilkoma przerwami na kawę i lunch trwały do godziny 17:00. Były to następujące komisje:

I. Rada Bezpieczeństwa:

Tematy:

1.Kryzys Rohingya-sytuacja w Myanmarze

2.Kwestia prywatności w erze wszechobecnej inwigilacji i zbierania danych

II. Komisja ds. Rozbrojeń i Bezpieczeństwa Międzynarodowego:

Tematy:

1.Kontrola wykorzystywania bezzałogowych bojowych statków kosmicznych

2.Nielegalny handel bronią

III. Komisja ds Statusu Kobiet

Tematy:

1.Dostęp do opieki lekarskiej dla kobiet w ciąży i połogu w krajach rozwijających się

2.Upodmiotowienie kobiet i dziewcząt poprzez edukację

IV. Komisja ds. Narkotyków i Przestępczości:

Tematy:

1.Handel ludźmi

2.Handel narkotykami przez internet

V. Rada Gospodarcza i Społeczna:

Tematy:

1.Automatyzacja i rynek pracy: IV rewolucja przemysłowa

2.Zapewnienie dostępu do edukacji technicznej, zawodowej i szkolnictwa wyższego.

Następnego dnia wszyscy delegaci spotkali się na obradach w swoich komisjach o godzinie 9:00.  Z przerwami na kawę i lunch posiedzenia trwały do godziny 17:00. . Tego samego dnia w godzinach 19:00 -22:00 odbyło się tradycyjne Official Party w klubie „ Studio Domówka”.

Ostatni dzień konferencji rozpoczął się również obradami w komisjach. Podczas obrad odwiedzili nas tzw. Obserwatorzy –czyli uczniowie klas pierwszych I LO oraz ZSO nr 1. Mogli oni wejść na obrady i przyjrzeć się pracy delegatów Planowo po jednej sesji obrad delegaci i goście zgromadzili się w auli I LO na General Assembly. Zostały zaprezentowane wszystkie wypracowane w komisjach rezolucje. Zgodnie z procedurami poddano je głosowaniu.  Później wręczono uczestnikom Certyfikaty Uczestnictwa w OLSZTYN MODEL UNITED NATIONS 2018 . W poszczególnych komisjach wyłoniono  ponadto najlepszych delegatów. O godzinie 17:00 ceremonia dobiegła końca.

Delegaci pytani o wrażenia, zgodnie stwierdzali, iż konferencja zakończyła się sukcesem.  Podkreślali, iż chcieliby spotkać się również za rok.

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Wiśniewskiemu i Pani Dyrektor Jolancie Skrzypczyńskiej za wsparcie projektu. Dziękujemy koordynatorom projektu z II LO – Pan Andrzej Ciesielski i Jolanta Maj oraz z I LO - Pani Elżbieta i Robert Szczepkowscy. Dziękujemy wszystkim uczniom z I i II LO za udział i zaangażowanie się w projekt i przygotowanie konferencji na najwyższym poziomie.

Więcej szczegółowych  informacji znajduje się na oficjalnej stronie OLSZTYN Model United Nations –www.mun.olsztyn.pl

Opracowała Jolanta Maj –X 2018

 DSC5726

 DSC5742

 DSC5763

 DSC5839

 DSC5840

 DSC5884

 DSC5894

 DSC5944

 DSC5991

NAJLEPSZE LICEUM

najj

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY