PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

Olsztyn Model United Nations 2015

 

W dniach 23 - 25.09.2015r odbyła się trzecia edycja konferencji o nazwie Olsztyn Model United Nations 2015. Są to symulowane obrady ONZ, podczas których uczniowie w wieku licealnym, zarówno z olsztyńskich szkół jak i goście z Węgier, dyskutują na wybrane wcześniej tematy w czterech różnych komisjach. Owe wydarzenie, jak co roku, powstało z inicjatywy członków Szkolnego Klubu Europejskiego. W tym roku swojej pomocy udzielili również uczniowie I LO w Olsztynie.  Pierwszego dnia odbyło się uroczyste otwarcie konferencji w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Następnie całe wydarzenie zostało przeniesione na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, gdzie wszyscy delegaci udali się aby rozpocząć obrady w następujących komisjach:

Security Council
(przewodniczący komisji – Grzegorz Pyrczak, wiceprzewodniczący – Bartosz Tokarczyk)

 

Disarmament and International Security Council
(przewodniczący komisji - Adam Ciejek, wiceprzewodniczący – Tomasz Kiełczewski)

 

Economic and Social Council
(przewodniczący komisji - Szymon Wojsz, wiceprzewodniczący-Michał Junker)

 

Social, Humanitarian and Cultural Committee
(przewodnicząca komisji - Aleksandra Karnicka, wiceprzewodnicząca - Patrycja Kowalkowska)

 

Drugi dzień w całości poświęcony był dyskusjom na temat poszczególnych problemów oraz wypracowywaniu rezolucji, które trzeciego dnia były przedstawiane na Zgromadzeniu Ogólnym. Zaraz po zakończeniu sesji Zgromadzenia Ogólnego odbyła się Ceremonia Zamknięcia, na której zostały wręczone certyfikaty oraz wygłoszone oficjalne mowy pożegnalne.

Za oprawę techniczną odpowiadała grupa uczniów II LO pod przewodnictwem Klaudii Aramowicz. Za przebieg Ceremonii Otwarcia, Ceremonii Zamknięcia oraz Zgromadzenia Ogólnego odpowiadał Piotr Rutkowski, natomiast funkcje Sekretarza Generalnego, odpowiedzialnego za kwestie merytoryczne konferencji odpowiadała Gabriela Przybylska.

 

Gabriela Przybylska, kl. III B

GALERIA

NAJLEPSZE LICEUM

najj

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY