PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

    PRZYDATNE LINKI:

 

www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/  - informacje na temat programu Dzień Przedsiębiorczości

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard - interaktywna baza informacji o kierunkach studiów we wszystkich uczelniach działających na terenie Polski

 

informacje i filmy o zawodach, wyszukiwarka zawodów, aktualności rynku pracy

 

        www.ohp.pl/-Ochotnicze Hufce Pracy

www.perspektywy.plaktualności edukacyjne, rankingi, bazy szkół i uczelni,    kierunki, informator maturalny

www.kierunki.net  -  nowe kierunki studiów, popularne kierunki, zawody z pasją

www.studia.net  - gdzie i co studiować, rodzaje studiów, kierunki, poradniki, praktyki i staże, studia oraz zawody przyszłości

www.uczelnie.info.pl  - Wirtualny Informator Maturzysty, kompleksowa baza informacji dla maturzystów na temat rodzajówstudiów zaocznych i dziennych, kierunków studiów, specjalizacji oraz aktualnych zasad rekrutacji

www.cogito.com.plciekawe artykuły, kursy do matury, przykładowe arkusze maturalne, kariera, rozmowa kwalifikacyjna, CV EURES (European Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii

 

 informacje dla maturzystów

 

https://dreamfoundation.eu/ - informacje o studiowaniu za granicą

http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm - możliwości kształcenia w Europie

http://psz.praca.gov.pl/ - informacje o krajowym i lokalnym rynku pracy

 

 

Jeśli myślisz o studiach za granicą odwiedź strony:

 

 

www.studiawanglii.pl

www.studiazagranica.pl

www.studiabrytyjskie.com

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY