PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA OLSZTYN.

  1. Termin składania wniosków w szkole: od 1- 15 września .
  2. Podstawą przyznania stypendium jest:

-  prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dołączonym oświadczeniem o dochodach

 - spełnienie kryterium dochodowego   na osobę w rodzinie( zgodne z corocznymi ustaleniami) . Pod uwagę  brany jest dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień) .

Wzory wniosków można pobrać u pedagogów szkolnych ZSO Nr 1 (gabinet 61 b oraz gabinet XXII)  lub w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna dostępny jest na stronie internetowe MOPS w Olsztynie www.mops.olsztyn.e-bip.pl

Wykaz wydatków na pomoc o charakterze  edukacyjnym,
które podlegają zwrotowi na podstawie  przedłożonych rachunków, faktur VAT i innych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakupi pokrycie kosztów:

1) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów itd…,
2) zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, edukacyjnych   programów oraz akcesoriów komputerowych, pamięci USB, płyt CD, papieru i tuszu do drukarki,
3) przyborów szkolnych w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych, tornistrów, bloków, flamastrów, temperówek, kredek, ołówków, piór, gumek, kleju, farb   pędzelków, papieru kolorowego, rysunkowego, kancelaryjnego, milimetrowego, brystolu,nożyczek, taśmy klejącej, modeliny, plasteliny, korektorów, przyborów geometrycznych kalkulatorów itp.,
4) stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki sportowe, dresy, kurtka sportowa),
5) transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę lub odbywa praktyki oraz zajęcia pozalekcyjne,
6) opłat za szkołę (czesne); pobyt w internacie, bursie lub akademiku,
7) zakupu sprzętu, akcesoriów, instrumentów stroju itp. związanych z rozwijaniem zainteresowań ucznia,
8) dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych ( np. wyrównawczych,   językowych, tanecznych, artystycznych, kół zainteresowań),
9) abonamentu internetowego,
10) na wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia klasowe na basen, do teatru, kina, muzeum,
11) stroju galowego, mundurka szkolnego,
12) biurka szkolnego oraz krzesła do biurka,
13) urządzeń  i sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych,
14) sprzętu i urządzeń  dla uczniów szkół zawodowych.

NAJLEPSZE LICEUM

najj

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY