BIOGRAMY DYREKTORÓW i WICEDYREKTORÓW LICEUM

 

Laura Roma (Schmidt) HESS

            Organizatorka liceum i pierwszy dyrektor w latach 1945-1946. Urodzona 24 IV 1914 roku w Warszawie. Ukończyła w 1937 roku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu  Piłsudskiego w Warszawie. Uzyskała stopień magistra filozofii w zakresie historii. Nauczycielka, która rozpoczęła pracę zawodową1 lutego 1939 roku w stołecznym liceum. Od jesieni 1939 do lata 1944 roku była kierownikiem tajnych kompletów gimnazjalnych w wiejskiej szkole we Wronach koło Mińska Mazowieckiego. W roku szkolnym 1944/1945 była pierwszym dyrektorem gimnazjum Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wronach. Od 1946 roku była nauczycielką historii w liceum. 1 października 1962 roku została zastępcą dyrektora liceum. Od 1 września 1963 do 1 września 1972 roku była dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Olsztynie. Ponownie została nauczycielką historii w szkole w latach 1973 – 1976.

Adolf PISZNOT

            Dyrektor liceum w latach 1946 – 1950. Nauczyciel łaciny, wizytator szkół w kuratorium olsztyńskim i społeczny dyrektor Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Korespondencyjnej w Olsztynie. Urodzony 12 lipca 1897 roku w Sanoku. Ukończył studia na  Wydziale Filologii Klasycznej i Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Pracował w szkołach na Wołyniu: w Sarnach, Łunińcu i Węgrowie na Mazowszu. W okresie okupacji pracował w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej .

Od 1945 roku pracownik wydziału oświaty w Olsztynie. Od 1946 roku nauczyciel języka łacińskiego. Od dnia 1 X 1946 dyrektor liceum. W latach 1950 – 1951 organizator i społeczny  dyrektor Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Korespondencyjnej w Olsztynie. Od 1951 roku wizytator szkół w kuratorium olsztyńskim. Od 1963 roku na emeryturze. Zmarł w 1966 roku w Olsztynie.

O dwóch kolejnych dyrektorach, niestety brak jakichkolwiek dostepnych informacji archiwalnych:

Stanisław OSZCZAKIEWICZ, dyrektor  liceum w 1951 roku .Nauczyciel fizyki w liceum.

Józef MATUSZEWSKI, dyrektor liceum w latach  1951-1955 ,również dyrektor  II LO w 1955 roku.Nauczyciel fizyki w liceum.

Stanisław Czesław LEWIŃSKI

            Urodzony 2 lipca 1900 roku w Kocinie na obszarze województwa kieleckiego. Przez dwa lata studiował w Akademii Górniczej w Krakowie. W 1926 roku zdał egzamin pedagogiczny na nauczyciela szkół powszechnych. Od roku 1925 pracował jako nauczyciel w różnych szkołach. Od 1936 roku do marca 1940 roku nauczyciel szkoły podstawowej w Kowlu. W okresie wojny służył jako podoficer w Wojsku Polskim. Od października 1947 roku jako nauczyciel matematyki i opiekun biblioteki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Olsztynie. W latach 1955 – 1963 pełnił obowiązki dyrektora liceum. W roku 1958 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W okresie lat 1963 – 1969 ponownie był nauczycielem  matematyki w liceum. Zmarł w Olsztynie 10 listopada 1973 roku.

Czesław KURMIN

            Magister geografii, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Urodzony 3 kwietnia 1933 roku w Pogirach na obszarze II Rzeczypospolitej. Po wojnie w latach 1954 – 1956 ukończył Instytut Nauczycielski w Wilnie. Pracował jako nauczyciel w sowieckiej szkole podstawowej. W 1957 roku udało mu się powrócić do Polski. W latach 1958 – 1963 pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olsztynie. Od 1964 roku nauczyciel liceum. Pełnił funkcje kierownika Miejskiego Ośrodka Metodycznego w Olsztynie. W 1966 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Nauczyciel Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Od 1972 do 1984 dyrektor szkoły i wicedyrektor w latach 1984 – 1990. Wielokrotnie odznaczany. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W latach 1981 – 1989 równocześnie nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie 

Adam MICHOŃ

          Magister matematyki, absolwent Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie. Urodzony 27 listopada 1936 roku w Łuszczowie na Lubelszczyźnie. Od 1962 roku  nauczyciel w Szkole Podstawowej w Lubominie. W latach 1968 – 1975 kierownik Szkoły Podstawowej w Stoczku. Od 1975 roku nauczyciel matematyki w Liceum dla Dorosłych w Olsztynie. Pracował również w Liceum Medycznym w Olsztynie. W roku 1990 pełnił funkcję  wicedyrektora liceum.W 1991 roku przeszedł na emeryturę.

Jan SZALACHA

            Urodzony 22 marca 1947 roku w miejscowości Zacharzew koło Ostrowia Wielkopolskiego. Absolwent Uniwersytetu w Łodzi w 1970 roku. W latach 1973 – 1979 pracował jako starszy asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Od 1979 roku do 31 sierpnia 1982 zatrudniony w Instytucie Kształcenia Nauczycieli – Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Od 1 września 1982 roku nauczyciel biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie. Od stycznia 1991 roku do 31 sierpnia 2004 roku wicedyrektor ZSO Nr 1 ds. szkół dla dorosłych. Otrzymał liczne nagrody dyrektora zespołu i nagrodę Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Jest autorem kilku publikacji dydaktycznych i naukowych z zakresu botaniki .Od 1 września 2004 roku na emeryturze.

Tomasz SZWAŁEK

            Urodzony 22 kwietnia 1963 roku w Dobrym Mieście. Nauczyciel matematyki i informatyki, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Nauczyciel od 1983 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście. Od 1990 roku nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olsztynie. Od roku 2001 nauczyciel w Liceum dla Dorosłych. Od dnia 1 września 2004 roku wicedyrektor ZSO Nr 1 ds. szkół dla dorosłych.