BIOGRAMY NAUCZYCIELI 
zatrudnionych w liceum w  roku jubileuszowym 2005/2006.

 

Stefan Cieśliński, urodzony 29.08.1952 roku w Olsztynie. Absolwent I LO w Olsztynie oraz Politechniki Świetokrzyskiej w Kielcach.Uzyskał tytuł magistra inżyniera chemii.

Katarzyna Czerniawska- absolwentka II LO w Olsztynie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Gdańskim w 1997 roku mmk rozpoczęła pracę jako nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcšcym dla Dorosłych w Olsztynie. W roku 2003 uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego. Od stycznia 2005 jest egzaminatorem maturalnym języka angielskiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Waldemar Dziakiewicz, urodził się 8-mego stycznia 1970 roku w Morągu. Wraz z rodzicami zamieszkał w małym miasteczku Zalewo. W wieku 4 lat przeprowadził się do Ostródy. Tam też rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej Nr 3. Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Olsztynie ukończył w roku 1989, uczęszczając jednocześnie do Szkoły Muzycznej. Następnym etapem edukacji było olsztyńska WSP i kierunek Matematyka, którą ukończył w roku 1995, a w roku 1998 ukończył również drugi kierunek – Informatykę. 

Swoją pracę zawodową od samego początku związał z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie, w którym pracuje od roku 1995 jako nauczyciel matematyki i informatyki. Równocześnie pracował przez cztery lata jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Instytut Pedagogiki w Olsztynie. Od roku 2003 jest nauczycielem mianowanym.Ożenił się jeszcze na studiach w roku 1991 z Aleksandrą Żemojcin, z którą ma (rok 2007) dwójkę dzieci: Damiana (14lat) i Darię (6lat).

Od wczesnych lat interesował się muzyką. Już w przedszkolu brał czynny udział w uroczystościach śpiewając piosenki, a poprzez kolejne etapy kształcenia rozwijał swój talent śpiewając kolejno w chłopięcym chórze harcerskim, zespole muzycznym parafii w Ostródzie, chórze Collegium Baccalarum i wreszcie zostając solistą chóru Bel Canto. Z chórem tym brał udział w wielu festiwalach, zdobywając wielokrotnie pierwsze miejsce w kategorii lub nawet grand prix. Do najważniejszych należy zaliczyć festiwale:

Muzyki Chóralnej w Legnicy,

Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,

Kolęd i Pastorałek w Będzinie,

Kolęd i Pastorałek w Myślenicach,

Muzyki Sakralnej w Łapach.

Od ”zawsze” jeździ jednośladami, w tej chwili spędzając nieliczne już chwile w ciepłe wieczory na jeździe motocyklem. W domu zawsze znalazł miejsce na ustawienie akwarium, będące jego miejscem odpoczynku i relaksu umysłowego .

Joanna Garbowska, nauczycielka języka angielskiego urodzona w Olsztynie. Absolwentka filologii angielskiej ukończonej  na Uniwersytecie w Gdańsku w 1996 roku .Od 1996 roku pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w SP Nr 26 w Olsztynie .Od 1997 roku pracuje  jako nauczycielka języka angielskiego w ZSO Nr 1 w Olsztynie.

Alfreda Jankowska – nauczycielka matematyki .Urodzona w Lidzbarku Warmińskim. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 1976 roku .W 2000 roku ukończyła studia podyplomowe ,,Edukacja komputerowa” w Olsztynskiej Szkole Wyższej. Opiekun szkolnego klubu europejskiego. Od 1976 roku nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Joanna Jagosz z d. Włodarczyk, ur. 7 lutego 1974r. w Wyrzysku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1999r. i rozpoczęła pracę jako polonistka w ZSO Nr 1 - najpierw w Gimnazjum Nr 2 i LOD, a od 2003 roku w Gimnazjum dla Dorosłych.

Magdalena Korzeb , nauczycielka podstaw przedsiębiorczości i przysposobienia obronnego. Absolwentka III LO w Olsztynie .Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania UWM w Olsztynie .Opiekunka laureata Olimpiady i laureata konkursu .Interesuje się psychologią,filozofią ,modą i muzyką .Czas wolny spędza na łonie natury z rodziną lub przyjaciółmi .

Ewa Kowalewska .Nauczycielka  jezyka polskiego .Urodzona w Olsztynie w 1977 roku. Absolwentka IILO w Olsztynie z 1996 roku. Ukończyła filologię polską na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie w 2001roku .W 2002 roku ukończyła licencjackie studia, kierunek Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM .Od 2004 roku nauczyciel  polskiego w LOD .

Izabela Krawczyk (Wronkowska) urodzona w 1960 roku w Olsztynie .Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Humanistycznym WSP w Olsztynie z zakresu Filologii Rosyjskiej z przygotowaniem pedagogicznym w 1983 roku .Dodatkowe kwalifikacje : Studia Podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej i Studia Podyplomowe w zakresie Filologii Polskiej .Oba kierunki ukończone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie .Okres pracy:

Od 1września 1983 roku do 31 sierpnia 1992 roku  nauczyciel języka rosyjskiego w SP Nr 25 w Olsztynie. Od 1 września 1992 roku do 31 sierpnia 1993 roku nauczyciel języka rosyjskiego w SP Nr 10 w Olsztynie .Od 1 września 1993roku do 31 sierpnia 1996 roku  nauczyciel języka polskiego w SP w Lamkowie koło Barczewa. Od 1 września 1996 roku do 31 sierpnia 1997 roku nauczyciel języka polskiego w SP w Gryźlinach. Od 1 września 1997 roku do 31 sierpnia 1999 roku nauczyciel jezyka polskiego w SP Nr 15 w Olsztynie.

Od 1 września 1999 roku nauczyciel bibliotekarz ,jęzka polskiego i jezyka rosyjskiego w ZSO Nr 1 w Olsztynie. Zainteresowania: pływanie i jazda na rowerze.

Krzysztof Adam Kułaga, ur. 11.07. 1959 roku, w Olsztynie.Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw  przedsiębiorczości. Świadectwo dojrzałości uzyskał w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 1979 roku.  Jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie o kierunku historia z 1985 roku. Absolwent studiów podyplomowych, kierunki: wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1985 roku, w Szkole Podstawowej w Świątkach,następnie pracował w Szkole Podstawowej Nr 10 w Olsztynie, jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.  Pracuje w Zespole Szkół Ogólnoształcących Nr 1 w Olsztynie od 1.09. 1999 roku, jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Ma osiągnięcia dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy. W 1989 r. był opiekunem laureatów konkursu ,,  Młody przyjaciel Olsztyna” w kategorii szkół podstawowych. W 1993 r. osiągnął sukces w konkursie historycznym , gdzie uczniowie SP Nr 10 zajęli pierwsze i trzecie miejsce w skali województwa. W 2000 r. grupa uczniów  gimnazjum zajęła pierwsze miejsce w konkursie ,, Młody przyjaciel Olsztyna” .Był członkiem komisji ,, Nowa Matura”. Jest egzaminatorem historii i wiedzy o społeczeństwie Nowej Matury. Udziela się społecznie poza miejscem pracy. Jest wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowym dawcą krwi. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ma rozległe zainteresowania. Zajmuje się obserwacją motyli, ptaków oraz żubrów w Puszczy Białowieskiej. Interesuje się również muzyką rockową.Pasją jego są podróże, które odbył do wielu krajów Europy i świata, między innymi do Egiptu, Tajlandii i Turcji.

 

Elżbieta Łoś – nauczycielka chemii. Urodzona w Ełku. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, filia w Białymstoku z roku 1983 .Ukończyła studia podyplomowe, kierunek: Matematyka na UWM w Olsztynie w 2002 roku. Pracowała w VI LO,VIII LO i KLO w Olsztynie.

Anna Romanowska urodzona 30 11 1963 roku w Piszu. Nauczycielka biologii i chemii. Absolwentka I Liceum Ogólnoksztalcącego w  Piszu, a  następnie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Ukonczyła studia podyplomowe z zakresu dydaktyki  biologii oraz kurs kwalifikacyjny wychowania do życia w  rodzinie. Egzaminator gimnazjalny i  maturalny  OKE w  Łomży. Pracowała w  wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Olsztynie .Od 1996 roku prowadzi zajecia w ZSO Nr 1. Współautorka i  realizatorka programów profilaktycznych ,, Przeciwdziałanie przemocy i narkomanii ” i ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Przygotowywała  uczniów do  regionalnej Olimpiady Wiedzy  o Żywieniu i  Żywności. Czynnie  interesuje się  turystyką ,lubi literaturę i  muzykę  klasyczną.

Maja Sękowska  - nauczycielka języka angielskiego.Urodzona 1 maja 1980 roku wOlsztynie. W 1999 roku zdobyła First Certyfikate of Englisch.  Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z 2003 roku . Obecnie w trakcie magisterskich studiów uzupełniających. Zainteresowania to sport a szczególnie krotkofalarstwo .Posiadana  licencja radioamatora klasy A.

Beata Sielska– nauczycielka biologii od 15 lat. Absolwentka IIILO w Olsztynie. Studia i studia podyplomowe  popełniłam w byłej WSP w Olsztynie.W1989 roku znalazła zatrudnienie  w LO nr II w Olsztynie i tak  trwa do dzisiaj .W szkole dla Dorosłych pracowała dwukrotnie – w ramach dopełniania  etatu - we  wczesnych latach 90-tych a następne „zesłanie” miało miejsce w 2004 roku. A.Schopenhauer powiada: wszystko co doskonałe dojrzewa powoli to ta  praca  daje satysfakcję z uczestniczenia w ich  krętej drodze do wiedzy.

Piotr Siwecki, urodzony w 1971 roku . Ukończył I LO w Olsztynie; studia wyższe na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie zakończone  obroną pracy magisterskiej na temat: „Identyfikacja czytelnicza w autobiografii kreowanej Jana Dantyszka”. Współtwórca pisma literackich: „Teraz My?” (1989- 1993) i „Portret”. Autor powieści „Hyper-Gender”(Portret 2002) i „Bios” (wyróżnienie Fundacji Kultury, Minimalbooks 2003). Autor opowiadań, wierszy, recenzji, szkiców publikowanych w pismach kulturalno-literackich: Akcent, Borussia, Ha!Art, Portret, Pracownia, Twórczość. Autor tłumaczeń z języka angielskiego: Lance Olsen, „Dziewczynka przypadkiem wymyślona”(Minimalbooks 2003), Doug Rice, „Modlący się przez skórę” (ESC Press, 2004), Raymond Federman, „Być jak Raymond Federman”(Minimalbooks, 2003, 2004), Harold Jaffe, „Narracje opozycyjne”(ESC Press, 2005) i rosyjskiego: Valentina Solovieva, Most (Minimalbooks, 2003, 2004).

Tomasz Sokołowski urodzony dnia 9 stycznia 1976 roku w Piszu .Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie z 2000 roku .W 2001 roku ukończył Studia Podyplomowe z Informatyki.

Adam Szkolnik urodzony dnia 16 lipca 1958 roku w Dzierzgoniu. Absolwent Wydziału matematyczno-Przyrodniczego WSP w Olsztynie z 1983 roku. Ukończył studia podyplomowe z kierunków: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w 1995 roku i marketing i zarządzanie w 2000 roku. Od 1981 roku do 1991 roku nauczyciel matematyki w SP Nr 24 w Olsztynie. W latach 1991 -1996 pracownik kuratorium oświaty w Olsztynie .Od 1996 roku pracownik wydziału oświaty a potem edukacji i sportu w UM Olsztyna. Od 1996 nauczyciel ZSO Nr 1.

Ludmiła Szubiakowska urodzona w 1956 roku w Wałczu na Pomorzu .Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno- Chemicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z 1980 roku. Dodatkowe zdobyte kwalifikacje: Studia Podyplomowe z Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki na UMK w Toruniu. Od 1980 roku pracuje jako  asystent na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od 1991 roku praca na stanowisku nauczyciela fizyki w ZSO Nr 1 w Olsztynie.

Mariusz Tyl, urodzony 11 05 1970 roku w Oleśnicy koło Wrocławia. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z 1989 roku. Finalista eliminacji  okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  w 1989 roku i laureat ,,Konkursu grunwaldzkiego” Radia Olsztyn z 1988 roku.W1994 roku ukończył studia naWydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Od 1 09  1994 roku nauczyciel historii w  Liceum Ogólnokształcącym im .L. Kruczkowskiego w Morągu. W 1995 roku wydał  monografię liceum pt ,,50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Morągu”. Od 1.09.1996 roku nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w II Liceum Ogólnokształ cącym im K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie. Od 1994 roku pracownik  Instytutu Badania Opinii i Rynku ,,Pentor”w Warszawie. W roku 2000 nabył uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego  z historii  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. W roku 2001 współorganizator seminarium ,,Terroryzm wczoraj ,dziś i jutro”z udziałem posła na Sejm RP Jerzego Dziewulskiego .W roku 2002 ukończył studia podyplomowe  na Wydziale Zarządzania  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ,,Integracja Europejska i Współpraca Transgraniczna”. Zorganizował seminaria: ,,20 rocznica stanu wojennego”i ,, 650 - lecie Olsztyna ”z udziałem dr Józefa Chłosty. W roku 2003 ułożył i wdrożył  program autorski z wiedzy o społeczeństwie .Uczniowie pod jego opieką w roku 2005 uzyskali najlepszy wynik  w Olsztynie  z egzaminu maturalnego wiedzy o społeczeństwie.W roku 2005 opracował monografię I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olsztynie. W roku 2006 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM ,,Wiedza o Społeczeństwie i Edukacja Europejska”. W latach 1997-2005 był opiekunem:3 laureatów i 1 finalisty konkursów ogólnopolskich , finalistki  olimpiady ogólnopolskiej i 2 uczestników eliminacji szczebla centralnego oraz 8 laureatów i 2 finalistów konkursów regionalnych.

Eliza Wojtczak,nauczycielka geografii w ZSO Nr 1w Olsztynie .Urodzona 28 maja 1961 roku w Olsztynie .Absolwentka Uniwersytetu w Gdańsku z 1984 roku .Ukończyła kierunek : Cybernetyka  ekonomiczna i informatyka na Wydziale Ekonomii Produkcji .W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe z geografii na OSW .Od 1984 do 1986roku nauczycielka geografii w SP Nr 2 w Dobrym Mieście.Od 1986 do 1991 roku  pracuje w SP w Lubominie .Od 1991 roku nauczycielka geografii w SP Nr 29 w Olsztynie .Od 2000 roku nauczycielka geografii w  ZSO Nr 1 w Olsztynie . Zainteresowania :turystyka i muzyka klasyczna.