20180409 153151Spotkanie z Ambasadorem
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Terminy wierzytelność, ciąg przestępstw czy absorpcja czynów nie są już obce z punktu widzenia prawa dla uczniów Collegium Rhetoricum i rozszerzenia WOS.

Dnia 09.04.2018 w naszej szkole gościliśmy Ambasadora UAM, Michała Wawrzyńczaka. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Collegium Rhetoricum oraz z maturzyści (grupa rozszerzenia WOS). Prelegent podzielił spotkanie na 3 komponenty. W pierwszym panelu Ambasador UAM kierując do każdego uczestnika pytanie o dalszą drogę edukacji, opowiedział o kierunkach studiów i możliwościach, jakie dają na współczesnym rynku pracy. Kolejna część poświęcona była spectrum kierunków studiów, jakie oferuje UAM w Poznaniu.

Ostatni panel, praktyczny, poświęcony był warsztatom z prawa. Michał Wawrzyńczak na bazie konkretnych przykładów z zakresu prawa, omawiał wspólnie z uczniami każde rozwiązanie z punktu widzenia prawa i prawnika. Spotkanie z pewnością pokazało wszystkim zgromadzonym, że praktykowanie prawa to ogromna odpowiedzialność.

Opiekun CR: Anna Brzostek

Opiekun rozszerzenia WOS: Hanna Janik

20180409 153151

20180409 134922