Dark Khaki Food Photo Food Quotes Facebook Post 1Collegium Rhetoricum
wobec technologii usuwania wspomnień?

Dnia 16.11.2019 członkowie Collegium Rhetoricum pochylili się nad tezą: Zakładając, że technologia usuwania wybranych wspomnień istnieje i jest dostępna dla każdego, przyniosłaby ona więcej szkód niż korzyści. Debatę jednogłośnie wygrała strona propozycji stosunkiem punktów 5 do 0. W jury oprócz opiekuna (Anna Brzostek) oraz aktualnych członków CR zasiedli również absolwenci roku 2018: Dominik Rudziński i Karol Kowalczyk.

 

 

 

W debacie aktywny udział wzięli:

Wiktoria Tworkowska (klasa 1),

Katarzyna Kuźmińska (klasa 2),

Arkadiusz Tuzimek (klasa 1)

Bartosz Danisiewicz (klasa 1)

Maciej Kozicki (klasa 1)

Lidia Zygadło (klasa 1)

Nikodem Kalman (klasa 1)

Piotr Kłopotowski (klasa 3)

Mówcą debaty został: Bartek Danisiewicz.

Podczas omówienia przebiegu debaty pozostali członkowie CR otrzymali wskazówki do dalszej pracy.

Dziękujemy wszystkim za przybycie!

Opiekun projektu:

Anna Brzostek

mowca2
nasrroen8
nastrone2
nastrone4
nastrone8
natsrone6
natsrone7