nastrone7C o l l e g i u m   R h e t o r i c u m
Żyć według YOLO czy temat mniejszości etnicznych?

Dnia 23.11.2019 odbyły się w naszej szkole dwie debaty szkoleniowe. Debaty były efektem finalnym warsztatów, które zostały zorganizowane dla członków Collegium.  Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję dokonać analizy tzw. tez powinnościowych oraz tez działania (tezy policy). Głównym sędzią debat był Michał Kruszyński (profesjonalny sędzia wielu turniejów ogólnopolskich).

Debata 1

Teza: Mniejszości etniczne, narodowe, religijne powinny mieć zagwarantowane miejsce w parlamencie.

W debacie udział wzięli: Kacper Dąbkowski, Arek Tuzimek, Iga Bielak, Bartek Danisiewicz, Aniela Bieniaszewska, Piotr Wasilewski, Bartek Nosek, Paweł Strepikowski

Debata 2

Teza: Należy żyć zgodnie z zasadą YOLO

W debacie udział wzięli: Przemko Godlewski, Zuzanna Krzynowek, Nikodem Kalman, Julia Kowalewska, Maria Kondyra, Maria Nyga, Michał Szymanowski, Katarzyna Kuźmińska

Warsztaty sobotnie były kolejnymi warsztatami, które w tym roku szkolnym rozpoczęli członkowie Collegium!

nastrone765
nastrone987
natsrone9
natsrone63
warszataty6