pobrane

Collegium Rhetoricum
15 tez, 2 turnieje, 4 spotkania warsztatowe, 17 członków …
czyli aktywny semestr działalności Collegium Rhetoricum!!!

W styczniu zakończyliśmy kolejny semestr naszej wspólnej pracy w projekcie debat oksfordzkich. Co nas łączy? 15 tez, 2 turnieje (Kraków, Warszawa), 4 spotkania warsztatowe, ale najważniejsza liczba to 17 członków Collegium, którzy podczas niedzielnych spotkań z pełnym poświęceniem rozwijają swoje umiejętności retoryczne podczas wspólnych debat.

Tezy, nad którymi pochyliliśmy się w tym semestrze brzmiały:

 1. Wojna to tylko kontynuacja polityki za pomocą innych środków.
 2. Inwigilacja obywateli to słuszna cena za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego
 3. Jagiellonowie nie potrafili wykorzystać szansy, jaką dawały wspólne rządy w Koronie, na Litwie, w Czechach i na Węgrzech.
 4. Powstanie styczniowe przyniosło więcej korzyści niż strat.
 5. Istnienie kanonów piękna jest bezzasadne
 6. Wybierając przedmioty w zakresie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej należy się kierować wyłącznie rozwojem własnych zainteresowań
 7. Sposób realizacji rozszerzeń wprowadzony dla klas pierwszych w II LO w Olsztynie w roku szkolnym 2016/2017 jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
 8. Ładni ludzie mają łatwiej w życiu
 9. Edward Snowden powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla
 10. Cisza jest akuszerką, która pomaga przy narodzinach lęku i nienawiści
 11. W Unii Europejskiej powinien zostać wprowadzony Bezwarunkowy Dochód Podstawowy.
 12. Okrągły Stół był pyrrusowym zwycięstwem polskiej opozycji antykomunistycznej.
 13. Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
 14. Stereotypy o Millennialsach są nieprawdziwe.
 15. Odbudowa Warszawy to zmarnowana szansa na modernizację miasta

Turnieje

 1. „Polska między Wschodem a Zachodem”, Kraków 2016
 2. Turniej Głos z Warszawy, Warszawa 2016

Obecni członkowie Collegium Rhetoricum

 1. Joanna Siembida
 2. Marcin Kreczman
 3. Paulina Borczak
 4. Aleksandra Auksztulewicz
 5. Dominik Rudziński
 6. Mikołaj Frycz
 7. Julian Knaf
 8. Daria Milewska
 9. Krystian Milewski
 10. Barbara Bieniaszewska
 11. Aleksandra Kanaszyc
 12. Aleksandra Kamińska
 13. Katarzyna Groszkowska
 14. Michał Karkotka
 15. Weronika Kiełbaszewska
 16. Wiktoria Matczak
 17. Monika Lenda

Dziękuję wszystkim członkom Collegium za ogromną pracę w minionym semestrze, za poświęcenie i pasję, którą ofiarujecie sobie nawzajem!

Opiekun projektu

Anna Brzostek