Doradca zawodowy to osoba, która pomaga:

  • w przygotowaniu młodzieży do trafnego wyboru zawodu,
  • poznać siebie (mocne i słabe strony),
  • w planowaniu kształcenia i budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
  • znaleźć informacje o szkołach, o zawodach na rynku pracy,
  • radzić sobie w trudnych sytuacjach poszukiwania pracy, adaptacji do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,
  • przygotować się do roli pracownika,
  • rodzicom i opiekunom efektywnie wspierać dziecko w podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych,
  • wspierać działania szkoły mające na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie, w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zorganizowane są działania podejmowane w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Wybór zawodu lub dalszej drogi kształcenia to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka, dlatego też w ich  podejmowaniu towarzyszyć Wam będą szkolni doradcy zawodowi:

mgr Anna Płocharczyk- Gimnazjum Nr 2

mgr Maria Barcikowska- II Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w ustalonych i podanych godzinach pracy

 i konsultacji