Matura 2019

Centralna Komisja Egzaminacyjna - link

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - link

 

1

Deklaracja maturalna 2019

 logo pdf

2

Deklaracja maturalna 2015-2018

 logo pdf

3

Deklaracja maturalna 2005-2014

 logo pdf

4

Harmonogram egzaminów

 logo pdf

5

Materiały i przybory

 logo pdf

6

Czas trwania egzaminów

 logo pdf

7

Egzamin z informatyki

 logo pdf

8

Zakaz wnoszenia telefonów

 logo pdf

9

Termin wydawania świadectw 

 logo pdf

10

Pełnomocnictwo do wydania świadectwa

 logo pdf

11

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej

 logo pdf

12

Wniosek – wgląd do pracy

 logo pdf

13

Wniosek – weryfikacja sumy punktów

 logo pdf

14

Wniosek – odwołanie od weryfikacji sumy punktów

 logo pdf

15

Wniosek – egzamin w terminie dodatkowym

 logo pdf

16

Wniosek – wgląd do dokumentacji w sprawie unieważnienia egzaminu

 logo pdf

17

Wniesienie zastrzeżenia w sprawie unieważnienia egzaminu

 logo pdf

18

Wniosek – laureaci i finaliści

 logo pdf

19

Opłata za egzamin

 logo pdf