W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztyniezso1dorosli111

wchodzą:
II Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Nr 2
oraz Szkoły dla Dorosłych :


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
(nauka w trybie 3-letnim)

i

Gimnazjum dla Dorosłych (nauka w trybie 3-letnim)


Do Gimnazjum są przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli:
- szkołę podstawową oraz  osoby posiadające świadectwo ukończenia klasy szóstej lub siódmej ośmioletniej szkoły podstawowej.

Gimnazjum dla Dorosłych  przeznaczone jest także dla pełnoletnich absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych oraz absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych, którzy chcą jednocześnie uczyć się i zdobywać praktykę zawodową w Ochotniczym Hufcu Pracy.

Gotowe wzory podań znajdują się w sekretariacie ZSO Nr 1 w Olsztynie i na stronie szkoły www.zso1.olsztyn.pl w zakładce REKRUTACJA - Liceum dla Dorosłych.


Nauczyciele uczący w szkołach dla dorosłych mają ukończone studia wyższe, część z nich jest egzaminatorami maturalnymi z certyfikatem OKE, a kolejni są w trakcie uzyskania tych certyfikatów. Słuchacze są więc uczeni i przygotowywani do egzaminu maturalnego przez wykwalifikowaną kadrę. Szkoła przeprowadza egzaminy maturalne dla słuchaczy i osób skierowanych przez OKE w Łomży. Zajęcia są prowadzone w salach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prezentacje multimedialne, pracownie komputerowe zapewniają dostęp do Internetu.

Nauka w trybie wieczorowym w godzinach 15.30 - 19.35

Zajęcia 3 - 4 razy w . Środy wolne od zajęć dydaktycznych.

Nauka w szkole jest bezpłatna.