KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

GIMNAZNUM NR 2
im. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
w OLSZTYNIE

 

nasze sukcesy

z życia klasy dwujęzycznej niemieckiej

planowane konkursy

 

Co  to   jest klasa dwujęzyczna ?

to klasa  dla  uczniów, którzy zainteresowani są  nauką  języka niemieckiego. Jej ideą jest  takie rozszerzenie  kompetencji językowych  uczniów, by mogli w przyszłości kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej liceum a potem podjąćstudiana renomowanych uczelniach niemieckiego obszaru językowego oraz skutecznie radzili sobie na europejskim rynku pracy. 

Czym różni się od innych klas ?

-  liczbą godzin języka niemieckiego  5 h tygodniowo

-  zajęciami  z native speakerem

-  biologią i historią  nauczanymi w systemie  dwujęzycznym  

Co to jest   kształcenie  dwujęzyczne ?

Nauczanie  dwujęzyczne polega  na tym, że zajęcia z 2 przedmiotów  tj. historia i biologia  są prowadzone   częściowo po polsku,  częściowo po niemiecku, tak by nasi uczniowie mieli możliwość opanowania języka niemieckiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Pozwala to na stosowanie języka  jako narzędzie  w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach  studiów. 

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie ?

- zajęcia prowadzone są przez doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną

- uczeń ma możliwość opanowania języka niemieckiego na  wysokim poziomie

- klasy dwujęzyczne  biorą udział w wymianach z niemieckimi szkołami w Offenburgu  i  Gelsenkirchen -  projekt teatralny  

- uczniowie tej klasy są  doskonale przygotowani do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego

- zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, a uczniowie mogą  korzystać ze stałego dostępu do Internetu,  odpowiednich podręczników    czy  czasopism młodzieżowych w języku niemieckim. 

Co należy zrobić , by dostać się do tej klasy ?

Kandydatów obowiązują zasady elektronicznej rekrutacji do  gimnazjum oraz napisanie testu kompetencji językowych.