Witamy na stronie Rady Rodziców
Gimnazjum nr 2 w Olsztynie

 

 

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

Beata Pieniak - Witkowska kl.II GD

- Przewodnicząca Rady Rodziców

Dariusz Kroszkiewicz kl.II GD

- Zastępca Przewodniczącej  Rady Rodziców 

Joanna Bieńkowska- Kolarz kl. I GA

- Sekretarz Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna

 

Zbigniew Czossek kl. III GD

- Przewodniczący komisji

Sylwia Kowalska kl. II GB

- Zastępca Przewodniczącego komisji

Bartłomiej Purta kl. II GB

- Członek komisji

 

Pozostali członkowie:

 

Wioleta Gołębiewska – Wąsik kl. III GB 

Mariusz  Jońca kl. III GA 

Mariusz  Kurowski kl. IGA

 Monika Pokorska kl. I GB 

Marta Radziun kl. II GC 

Joanna Steifer kl. I GC 

Andrzej  Tołwiński kl. II GA

Karolina  Treder kl. IGC 

 

 

Przypominamy o dobrowolnej wpłacie na Radę Rodziców w sekretariacie szkoły, lub dokonania wpłaty przelewem na konto RR (80,00 zł za cały rok szkolny 2016/17)

Nr konta PKO S.A. 52 1240 1590 1111 0000 1452 5937

Rada Rodziców przy Gimnazjum Nr 2 w Olsztynie

Tytułem: opłata na RR Gim 2, imię nazwisko ucznia oraz klasa

 

 

Aby zrozumieć problemy szkolnictwa i jego społeczności trzeba stanąć w samym jej środku. Nie można niczego rozwiązać z perspektywy zewnętrznego obserwatora, bez zaangażowania się w  sprawy szkoły.  Zapraszamy więc rodziców do podejmowania tego trudu, do odpowiedzialności za naszą Szkołę i nasze dzieci.

Przypominam, że Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców uczniów każdej klasy. Każda klasa w danym roku szkolnym wybiera tzw. trójkę klasową, jedna osoba z trójki staje się reprezentantem danej klasy w szkolnej Radzie Rodziców. W roku szkolnym 2013/2014 w Radzie Rodziców zasiada 13 osób. Nadmieniam, że pełnimy swoje funkcje społecznie i za swoją oddaną  pracę nie podbieramy żadnego wynagrodzenia.

 

Uchwała nr 8 o zmianie w regulaminie Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Olsztynie

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela