pckszkolnelogo Szkolne Koło PCK w Gimnazjum Nr 2

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Olsztynie

 

 

 

 

 

 

Opiekun koła - Jolanta Otręba

Data powstania: wrzesień 1999 r.

Cele działalności:

  • Pomoc potrzebującym uczniom
  • Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
  • Edukacja młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej

    

Podejmowane działania

 

InformacjePCK2

 

Udział w corocznych akcjach "Wyprawka dla Żaka"(IX) podczas których wolontariusze z naszego gimnazjum przeprowadzają w olsztyńskich hipermarketach zbiórkę przyborów szkolnych i pieniędzy, z których następnie PCK dokonuje zakupów zeszytów, bloków, mazaków, długopisów, kredek, piórników, plecaków, itp.

W podziękowaniu za duże zaangażowanie szkoła otrzymuje przybory szkolne dla najbardziej potrzebujących uczniów.

 

 

 

 

 

InformacjeoPCK3

 

Coroczna zbiórka żywności w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem (X). Zebraną przez uczniów żywność przekazujemy za pośrednictwem PCK osobom potrzebującym. Wolontariusze biorą także udział w kwestach organizowanych przez PCK.

 

 

 

 

 

InformacjeoPCK4

 

Udział w corocznych akcjach "Czerwonokrzyska Gwiazdka" (X-XI), polegającej na sprzedaży cegiełek – czekolad oraz udziale w kwestach. Zebrane środki finansowe zostają przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Nasza szkoła otrzymuje od PCK paczki świąteczne dla potrzebujących uczniów.

 

 

 

                                                 

InformacjeoPCK5mis

 

Coroczna zbiórka maskotek w ramach akcji "Pluszowe Misie Ratują Życie" (II-III). Finałem akcji jest przekazanie maskotek grupie dzieci z różnych oddziałów szpitalnych, przedstawicielom Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Służby te przekazują pluszaki poszkodowanym w wypadkach dzieciom po to aby nie skupiały swojej uwagi na stresie, cierpieniu i smutku. Szkoła co roku otrzymuje specjalne podziękowania za duże zaangażowanie w akcję.

Pieniądze z akcji przeznaczone są na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami (przede wszystkim alkoholizmem) oraz z rodzin najbiedniejszych. Obozy organizowane są w ośrodku PCK w Kręsku nad jeziorem Wulpińskim.

 

  InformacjeoPCK7wielkanoc

 Udział w Wielkanocnych zbiórkach żywności i pieniędzy w olsztyńskich hipermarketach (IV) oraz sprzedaż cegiełek-czekolad. W podziękowaniu za duże zaangażowanie uczniów szkoła otrzymuje przed świętami Wielkiej Nocy paczki żywnościowe, które pani pedagog przekazuje potrzebującym uczniom naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 informacjeoPCK8dzieci

 Coroczny udział w zbiórce na wypoczynek letni dla dzieci z ubogich rodzin (VI). Pieniądze zbierane są do puszek kwestorskich w olsztyńskich hipermarketach.

 

 

 

 

  InformacjeoPCK9jasblko

 Udział uczniów w corocznej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia, której organizatorem jest PCK.

 

 

 

 

 

 

   InformacjeoPCK10ostatni

 Udział uczniów w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy organizowanych przez PCK.