Aleksandra Suchostawska

 kierownik MCI

Ewa Jeziorna - Kosińska 

 nauczyciel bibliotekarz