klasyfikacja 2014

1C o l l e g i u m  R h e t o r i c u m
z gościnną wizytą
w Instytucie Pamięci Narodowej
w Olsztynie

Dnia 24.05.2016 roku reprezentacja Collegium Rhetoricum odbyła gościnną wizytę w Instytucie Pamięci Narodowej w Olsztynie. Uczniowie II LO dzięki zaproszeniu naczelnika olsztyńskiej delegatury p. Waldemara Brenda oraz p. Renaty Gieszczyńskiej, mieli niepowtarzalną okazję poznać struktury Instytutu Pamięci Narodowej oraz obejrzeć archiwum akt olsztyńskiej placówki. Wyjątkowym punktem programu wizyty był wykład p. Renaty Gieszczyńskiej dotyczący akt poświęconych młodzieży z Harcerskiej Organizacji Podziemnej „Iskra”.

dni wolne 2014

PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH

2019/2020

 

Biologia

word logo

Chemia

word logo

Edukacja dla bezpieczeństwa

word logo

Fizyka

word logo

Geografia

word logo

Historia

word logo

Informatyka

word logo

Język angielski - dwujęzyczny

word logo

Język angielski

word logo

Język francuski

word logo

Język hiszpański

word logo

Język niemiecki – dwujęzyczny

word logo

Język niemiecki

word logo

Język polski

word logo

Język rosyjski

word logo

Matematyka

word logo

 Podstawy przedsiębiorczości

word logo

 Religia

word logo

Wiedza o kulturze

word logo

 Wiedza o społeczeństwie

word logo

 PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY  Historia i społeczeństwo

word logo

 PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY  Przyroda

word logo

 Język łaciński

word logo    

 

Uwaga ! Kupując podręcznik proszę wybierać wydanie nie starsze niż podane w tabeli informacyjnej dla danego przedmiotu.

Komunikat uzupełniający informację o podręcznikach

KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
w OLSZTYNIE

 

przykładowy test kompetencji językowych

przykładowy test kompetencji językowych - klucz odpowiedzi

 

z życia klas dwujęzycznych - 2019/2020

z życia klas dwujęzycznych - 2018/2019

z życia klas dwujęzycznych - 2017/2018

z życia klas dwujęzycznych - 2016/2017

z życia klas dwujęzycznych - 2015/2016 

z życia klas dwujęzycznych - 2014/2015

z życia klas dwujęzycznych - 2013/2014

wymagania na poszczególne oceny w zakresie biologii
realizowane w systemie dwujęzycznym 

 

Co to jest klasa dwujęzyczna ?

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim to klasa  dla  uczniów, którzy zainteresowani są  kontynuacją intensywnej nauki  języka angielskiego. Jej ideą jest  takie rozszerzenie  kompetencji językowych  uczniów, by mogli podjąć studia za granicą oraz skutecznie radzili sobie na europejskim rynku pracy. 

Czym różni się od innych klas ?

-  liczbą godzin  z języka angielskiego - 6 h w tygodniu

- komponentem Business English

- nauczaniem wybranych treści z niektórych przedmiotów w języku angielskim

- możliwością przygotowania się do egzaminu IELTS w ramach dodatkowych zajęć ujętych w planie lekcji

Co to jest   kształcenie  dwujęzyczne ?

Nauczanie  dwujęzyczne polega  na tym, że zajęcia z niektórych przedmiotów  np. biologia i geografia są prowadzone   częściowo po polsku,  częściowo po angielsku, tak by nasi uczniowie mieli możliwość opanowania języka angielskiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Pozwala to na stosowanie języka jako narzędzia w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach studiów.

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie ?

- uczeń ma możliwość realizacji wszystkich  rozszerzeń obowiązujących w szkole

- zajęcia prowadzone są przez doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną

- uczeń ma możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie i zostać przygotowanym do:

•   podjęcia studiów na kierunkach: filologicznych - anglistyka, lingwistyka stosowana oraz  na zagranicznych uczelniach

•   wzięcia udziału w  olimpiadzie języka angielskiego oraz innych konkursach językowych, np. Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

•   podjęcie pracy w kraju i poza jego granicami.

- klasy dwujęzyczne  biorą udział w projektach z partnerami zagranicznymi

- zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, a uczniowie mogą  korzystać ze stałego dostępu do Internetu

Co należy zrobić, by dostać się do tej klasy ?

Kandydatów obowiązują zasady elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy kandydaci, z wyjątkiem laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, organizowanego przez Kuratorium w Olsztynie, mają obowiązek przystąpić do testu kompetencji językowych w terminie wyznaczonym przez szkołę.

 

KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
w OLSZTYNIE

 

nasze sukcesy

Z życia klasy dwujęzycznej niemieckiej

Przykładowy test kompetencji językowych - j. niemiecki

Przykładowy test kompetencji językowych - j. niemiecki-klucz odpowiedzi

Planowane konkursy

 

Co  to   jest klasa dwujęzyczna ?

 to klasa  dla  uczniów, którzy zainteresowani są  kontynuacją intensywnej nauki  języka niemieckiego. Jej ideą jest  takie rozszerzenie  kompetencji językowych  uczniów, by mogli podjąćstudiana renomowanych uczelniach niemieckiego obszaru językowego oraz skutecznie radzili sobie na europejskim rynku pracy. 

Czym różni się od innych klas ?

-  liczbą godzin języka niemieckiego  6 h tygodniowo

-  zajęciami  z native speakerem

-  biologią, historią i geografią nauczanymi w systemie  dwujęzycznym

Co to jest   kształcenie  dwujęzyczne ?

Nauczanie  dwujęzyczne polega  na tym, że zajęcia z 3 przedmiotów  tj. historia, biologia i geografia są prowadzone   częściowo po polsku,  częściowo po niemiecku, tak by nasi uczniowie mieli możliwość opanowania języka niemieckiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Pozwala to na stosowanie języka  jako narzędzie  w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach  studiów. 

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie ?

-  uczeń ma możliwość realizacji wszystkich  rozszerzeń obowiązujących w szkole

- zajęcia prowadzone są przez doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną

- uczeń ma możliwość opanowania języka niemieckiego na  wysokim poziomie

- klasy dwujęzyczne  biorą udział w wymianach z niemieckimi szkołami w Offenburgu,  Blombergu  i  Gelsenkirchen -  projekt teatralny  

- uczniowie tej klasy mają możliwość uzyskania nieodpłatnie certyfikatu językowegoDeutschesSprachdiplom  der Kultusministerkonferenz  na poziomie B2/ C1  - DSD II. Zdanie tego egzaminu oraz polskiej matury uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego (więcej o DSD >>>)

- zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, a uczniowie mogą  korzystać ze stałego dostępu do Internetu,  odpowiednich podręczników    czy  czasopism młodzieżowych w języku niemieckim. 

Co należy zrobić , by dostać się do tej klasy ?

Kandydatów obowiązują zasady elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy kandydaci, z wyjątkiem laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, organizowanego przez Kuratorium w Olsztynie, mają obowiązek przystąpić do testu predyspozycji językowych w terminie wyznaczonym przez szkołę.

Nauczanie dwujęzyczne w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie

 

flag of germany.svg                               flag of the united kingdom.svg

klasa
z językiem niemieckim

 

klasa
z językiem angielskim