KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

GIMNAZNUM NR 2
im. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
w OLSZTYNIE

 

przykładowy test predyspozycji językowych

z życia klas dwujęzycznych 2018/2019

z życia klas dwujęzycznych 2017/2018

z życia klas dwujęzycznych 2016/2017

z życia klas dwujęzycznych 2015/2016 

z życia klas dwujęzycznych 2014/2015 

z życia klas dwujęzycznych 2013/2014 

warsztaty językowe

matematyka- ważne równania

matematyka- słownik

zakres treści z biologii nauczanych w systemie dwujęzycznym 

 

Co  to   jest klasa dwujęzyczna ?

To klasa  dla  uczniów, którzy zainteresowani są  nauką  języka angielskiego. Jej ideą jest  takie rozszerzenie  kompetencji językowych  uczniów, by mogli w przyszłości kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej liceum a potem podjąćstudiana renomowanych uczelniach angielskiego obszaru językowego oraz skutecznie radzili sobie na europejskim rynku pracy. 

Czym różni się od innych klas ?

-  liczbą godzin języka angielskiego -  5 godzin tygodniowo

-  geografią oraz biologią lub matematyką nauczanymi w systemie  dwujęzycznym  

Co to jest kształcenie  dwujęzyczne ?

Nauczanie  dwujęzyczne polega  na tym, że zajęcia z przedmiotów  tj. geografia oraz biologia lub matematyka prowadzone  są częściowo po polsku i częściowo po angielsku, tak by nasi uczniowie mieli możliwość opanowania języka angielskiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Pozwala to na stosowanie języka  jako narzędzia  w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach  studiów. 

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie ?

- zajęcia prowadzone są przez doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną

- uczeń ma możliwość opanowania języka angielskiego na  wysokim poziomie

- uczniowie tej klasy są doskonale przygotowani do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

- uczniowie mogą  korzystać ze stałego dostępu do Internetu,  odpowiednich podręczników    czy  czasopism młodzieżowych w języku angielskim. 

Co należy zrobić , by dostać się do tej klasy ?

Kandydatów obowiązują zasady elektronicznej rekrutacji do gimnazjum oraz napisanie testu kompetencji językowych.