tydzien otwartyWitamy! Ponieważ nie możemy zaprosić Was w tym roku w nasze progi, postanowiliśmy dostarczyć kawałek Dwójki wprost pod Wasze drzwi. 

Codziennie podczas TyGodnia Otwartego on-line będziemy starali się pokazać Wam, jaką szkołą jest Dwójka. Życzymy miłego odbioru i do zobaczenia we wrześniu!

Gdybyście jeszcze nie śledzili naszego Facebooka, zapraszamy TUTAJ

 

Oferta

 

 

 TyDzień Otwarty 2020.
Wyjazdy, imprezy tematyczne , sport, zaplecze sportowe.

    

TyDzień Otwarty 2020.
Chór, koło teatralne, Grupa Musicalowa Rewolucja.
 

 

 
,

 

 

TyDzień Otwarty.
Koło japońskiego, Działalność dobroczynna, Gazetka Szafot

 

 

TyDzień Otwarty.
Klasa z niemieckim, IELTS, DSD II, Drugie języki.

 

 

TyDzień Otwarty.
Położenie i komunikacja, Sytuacja uczniów spoza Olsztyna , Atmosfera

 

 

TyDzień Otwarty.
Wyróżnienia szkoły, Nauczyciele, Konkursy i sukcesy uczniów

 

 

TyDzień Otwarty 2020. Nauczyciele Dwójki.

 

TyDzień Otwarty 2020.
Refleksje absolwentów przy kawie cz.1

 

TyDzień Otwarty 2020.
Refleksje absolwentów przy kawie cz.2
 

 

   
 
   

 

TyDzień Otwarty 2020.
Refleksje absolwentów przy kawie cz.3

 

 

TyDzień Otwarty 2020.
Refleksje absolwentów przy kawie cz.4

     
 

 

 

REKRUTACJA

Szanowni Państwo! 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym,
 w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki, realizacja zadań
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie
odbywa się w szczególności poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.
 

W przypadkach wymagających kontaktu z sekretariatem prosimy o kierowanie korespondencji na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W związku z zawieszeniem zajęć prosimy Państwa
o bieżące zapoznawanie się z komunikatami umieszczanymi
w dzienniku elektronicznym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zso111

s5Caritas, to miłosierdzie w drodze

Caritas w czasach zarazy. Caritas, to miłosierdzie w drodze. Nawet wtedy, kiedy dotykają nas sytuacje, które przez kwarantannę utrudniają wyjście z domu. SKC II LO pomimo pandemii jest obecne w przestrzeni miłości miłosiernej w działaniu. Oczywiście symbolicznie. ALE JEST! Dla przykładu akcja #PomocDlaSeniora i Wielkanocna Siatka Miłosierdzia, to NASZ udział w działalności szpitala polowego w Olsztynie. Potrzeba jedności i pamięci, to solidarność jaką sobie okazujemy i o którą wolontariusze Caritas bardzo proszą.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1 ul.  Roberta i Karola Małłków 3 10-113 Olsztyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Roberta i Karola Małłków 3 10-113 Olsztyn

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (089) 527-24-55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Małłków w Olsztynie. Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym, a kontrola wejść osób prowadzona jest przez pracowników obsługi szkoły.

Dostępność do korytarzy i schodów budynku nie jest ograniczona, ale brak jest wind. Dostosowanie stanowi pochylnia przy wejściu głównym oraz schodołaz dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku.

Szkoła nie dysponuje oznakowanymi  miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Ze względów bezpieczeństwa osób korzystających z budynku, ograniczono prawo wstępu do szkoły ze zwierzętami. Zarówno na miejscu, jak również online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak

 

OŚWIADCZNIE  O  DOCHODACH  SKŁADANE
W  ZWIĄZKU  Z UBIEGANIEM O PIENIĘŻNE ŚWIADCZENIE SOCJALNE
(do pobrania)

wypełniony druk wraz załącznikiem (  skan / wyraźne zdjęcie decyzji o zwaloryzowanej rencie / emeryturze )
prosimy przesyłać do 15.04.2020 
na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

usaX   MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
AMERICAN CINEMA  Olsztyn  2020
ZMIANA DATY PIERWSZEGO ETAPU

Etap pierwszy- eliminacje wewnątrzszkolne odbędą się dnia

 18 marca (środa) 2020 r. o godz. 11.00

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu, który będzie poświęcony tematyce kina amerykańskiego.

Zgłoszenia: Librus Jolanta Maj