20171117 125433Wycieczka do Muzeum Przyrody w Olsztynie

Dnia 17 listopada 2017r. uczniowie z klasy 2f i 2b, realizujący biologię w zakresie rozszerzonym, odwiedzili Muzeum Przyrody w Olsztynie oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej „Formy ochrony przyrody na Warmii i w okolicach Olsztyna”.

20170918 155552Wykład i warsztaty
na Wydziale Nauk o Środowisku
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dnia 18 września 2017r. grupa uczniów z klasy 2F pod opieką Małgorzaty Bienenda, uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Składały się one z części teoretycznej - wykładu i praktycznej – ćwiczeń w laboratorium. Tematem przewodnim było „Praktyczne zastosowanie glonów”. Wykład poprowadził dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM, ćwiczenia laboratoryjne pracownicy Katedry Inżynierii Środowiska. Uczniowie m.in. zakładali hodowlę glonów i prowadzili obserwację glonów pod mikroskopem.