Nauczyciele szkół dla Dorosłych
w roku szkolnym 2018/2019

Lp

Imię i nazwisko

Przedmiot

 

Ewa Kowalewska

Język polski, historia

 

Piotr Siwecki

Język polski

 

Katarzyna Czerniawska

Jolanta Maj

Język angielski

 

Artur Hebel

Historia, WOS

 

Mariusz Tyl

Historia , WOS, hist. i społ.

 

Anna Romanowska

Biologia, chemia

 

Andrzej Ciesielski

Podstawy przedsiębiorczości

 

Ludmiła Szubiakowska

Fizyka

 

Eliza Wojtczak

Geografia

 

Waldemar Dziakiewicz

Informatyka, matematyka