Nauczyciele zatrudnieni według stanu
na dzień 1 września 2006 roku:

Czerniawska Katarzyna  - j. angielski

Dziakiewicz  Waldemar - informatyka

Jagosz Joanna – j. polski

Jankowska Alfreda  - matematyka

Kowalewska Ewa – j. polski

Kutyła Teresa   -  matematyka

Kułaga Krzysztof – historia,  wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości

Łoś  Elżbieta - chemia

Mierzyńska –Łój Stanisława  - język rosyjski

Romanowska  Anna  - biologia

Sękowska Maja – j.angielski

Siwecki Piotr  - j. polski

Sokołowski Tomasz – matematyka, informatyka

Szkolnik  Adam -  matematyka

Szubiakowska  Ludmiła  - fizyka

Szwałek  Tomasz  - informatyka,  wicedyrektor  ZSO Nr1 ds. szkół dla dorosłych

Tyl Mariusz   - historia, wiedza o społeczeństwie

Wojtczak  Eliza  -  geografia