Oświata dla pracujących i dorosłych

             Najważniejszym zadaniem w jego początkowym okresie istnienia była  repolonizacja odzyskanych w 1945 roku obszarów Warmii i Mazur. Edukacja ta najczęściej  przyjęła formę organizowanych kursów języka polskiego dla ludności autochtonicznej. Część tych kursów przekształcono później w szkoły dla dorosłych.

            W latach 1949-1951 przeprowadzono masową akcję zwalczania zjawiska analfabetyzmu wśród ludności w wieku od 14 do 50 lat. W jej wyniku praktycznie usunięto tę  patologię z życia społecznego. W roku szkolnym 1949/1950 istniało już 10 szkół średnich  ogólnokształcących na terenie województwa. Do roku 1950 były to szkoły, w których pobierano od słuchaczy miesięczne opłaty wynoszące kilkaset złotych.

            W latach 1948-1960 placówki oświatowe dla pracujących wykazywały stosunkowo stabilną ilość uczniów w klasach. Szkoły dla dorosłych funkcjonowały zarówno w miastach, jak i na wsi. Od schyłku lat 50-tych do połowy lat 60-tych nastąpił znaczący wzrost ilości uczniów spowodowany naciskiem władz państwowych, aby osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych uzupełniły wykształcenie średnie. Tworzono całe semestry złożone z pracowników Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej oraz pracowników Służby Bezpieczeństwa. Słuchaczami były osoby łączące pracę zawodową z procesem dokształcania. Uczniowie z tamtego okresu mieli dużą motywację do nauki. Efemerycznie powstawały w Olsztynie szkoły dla dorosłych, jak np. Liceum dla Pracujących przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika , istniejące w latach 1970-1977.

            Nowe zmiany w systemie oświaty przyniósł rok 1989. W Olsztynie powstało osiem płatnych nowych prywatnych liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Pojawiły się też możliwości kształcenia w trybie zaocznym i eksternistycznym. Początek XXI wieku przynosi zjawisko niżu demograficznego, który jest wyzwaniem dla naszej szkoły. Drastycznie spada ilość oddziałów i słuchaczy w liceum. Latem 2005 roku w Olsztynie funkcjonują trzy publiczne placówki kształcenia dla dorosłych. Są to dwa licea ogólnokształcące i jedno liceum handlowe.