PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

scumbZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie literackim
„O Nagrodę Wielkiej Skumbrii w Tomacie”.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Mogą w nim wziąć udział jedynie uczniowie ZSO nr 1 w Olsztynie.

TEKSTY PO POLSKU, NIEMIECKU, ANGIELSKU LUB TŁUMACZENIA

Termin składania zestawów mija 12 czerwca 2017 roku.

 

REGULAMIN

 1. Konkurs ma charakter zamknięty. Mogą w nim wziąć udział jedynie uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie.
 2. Zestaw konkursowy może zostać przygotowany w języku polskim, angielskim lub niemieckim (pojedynczy zestaw musi zawierać teksty w jednym języku).
 3. Zestaw konkursowy może zawierać:
 1. w języku polskim:
 • cztery wiersze (objętość zestawu nie powinna przekraczać czterech stron formatu A4) lub
 • tekst prozą o dowolnej tematyce (objętość nie powinna przekraczać 4 stron wydruku w formacie A4),
 1. w języku angielskim:
 • cztery wiersze (lub mniej) napisane w języku angielskim (objętość zestawu nie powinna przekraczać czterech stron formatu A4) lub
 • tekst prozą o dowolnej tematyce napisany w języku angielskim (objętość nie powinna przekraczać czterech stron wydruku w formacie A4),
 1. w języku niemieckim:
 • cztery wiersze (lub mniej) napisane w języku niemieckim (objętość zestawu nie powinna przekraczać czterech stron formatu A4) lub
 • tekst prozą o dowolnej tematyce napisany w języku niemieckim (objętość nie powinna przekraczać czterech stron wydruku w formacie A4),
 • tłumaczenie:
 • tłumaczenie tekstu artystycznego z języka polskiego na język angielski lub z angielskiego na polski: wiersz (maksymalnie trzy teksty poetyckie) lub tekst prozą (maksymalnie strona A4); należy dołączyć oryginał tekstu tłumaczonego,
 • tłumaczenie tekstu artystycznego z języka polskiego na język niemiecki lub z niemieckiego na polski: wiersz (maksymalnie trzy teksty poetyckie) lub tekst prozą (maksymalnie strona A4); należy dołączyć oryginał tekstu tłumaczonego.
 1. Uczestnicy mogą nadesłać więcej niż jeden zestaw.
 2. Utwory w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy w formacie A-4, czcionką 12 Times New Roman, odstęp 1,15), podpisane godłem (słownym, a nie znakiem graficznym) prosimy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs literacki” i oznaczeniem szkoły, do której uczęszcza zgłaszający do sekretariatu ZSO nr 1 w Olsztynie (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. K. i R. Małłków 3, 10-113 Olsztyn).
 3. To samo godło konkursowe powinno widnieć na drugiej, zaklejonej kopercie, zawierającej dane autora: imię i nazwisko, klasa i szkoła, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. Kopertę z danymi należy włożyć do koperty z zestawem konkursowym.
 4. Termin składania zestawów mija 12 czerwca 2017 roku.
 5. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów gimnazjum i uczniów liceum. W ramach tych kategorii jury przyzna nagrody w dziedzinie prozy i poezji w poszczególnych kategoriach językowych. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców lub innego podziału nagród.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wręczeniem nagród i publicznym odczytaniem nagrodzonych tekstów, nastąpi 21 czerwca 2017 roku podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.
 7. Nagrody należy odebrać osobiście. W uzasadnionych przypadkach przez osobę upoważnioną. Nagród nie wysyłamy pocztą.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie swoich tekstów w wydawnictwie pokonkursowym na stronie internetowej szkoły i konkursu.
 2. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów Regulaminu konkursu.
 4. Zgłoszenie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały napisane osobiście przez autora.
 5. Nadesłanie prac konkursowych oznacza, że zgłaszający oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
 6. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 8. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będzie Organizator.

scumb

DZIEŃ OTWARTY 2019

Dzień Otwarty - na stronę www

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

NIEPODLEGŁA

23

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

KLUB BIOLOGA

BIOLOG1

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2016

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

GAME DESIGN

logo

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

KALENDARZ

March 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

LICZNIK ODWIEDZIN

2.png2.png1.png1.png9.png2.png1.png
DZISIAJ:2119
WCZORAJ:3323
W TYM TYGODNIU:2119
W TYM MIESIĄCU:44840
ODWIEDZIŁO NAS:2211921

Visitor Info

 • IP: 3.91.79.74
 • Browser: unknown
 • Browser Version: unknown
 • Operating System: unknown

Who Is Online

49
Online

poniedziałek, 18, marzec 2019 13:24
Powered by CoalaWeb

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY