34821055 1521715644623392 9117260703688818688 nCollegium Rhetoricum
w fazie finałowej
Turnieju Debat Historycznych w Warszawie

Dnia 11.06.2018 reprezentacja Collegium wyjeżdża do Warszawy, aby tam godnie występować w imieniu II LO podczas fazy finałowej Turnieju Debat Historycznych. Turniej organizuje Instytut Pamięci Narodowej. Turniej odbędzie się w dniach: 12.06-13.06.2018. Tezy, które sumiennie przygotowywaliśmy przez ostatnie tygodnie brzmią:

Demokracja parlamentarna w II RP zawiodła.

Harcerstwo było najważniejszym ruchem patriotycznym ostatniego stulecia

Martyrologia Polaków na wschodzie w latach 30. i 40. XX wieku miała charakter szczególny na tle innych narodów zamieszkujących ZSRR i kraje przez niego okupowane

Pontyfikat Jana Pawła II miał kluczowe znaczenie dla upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

 Debaty półfinałowe; Teza: Wkład polskich lotników na frontach II wojny światowej nie został należycie doceniony.

 Teza finałowa: Najlepszym sposobem na godne uczczenie ofiar systemów totalitarnych jest ich odnalezienie i pochowanie w imiennym grobie.

Opiekun projektu: Anna Brzostek

34821055 1521715644623392 9117260703688818688 n