Wychowawstwa
 w GimD i LOD
w roku szkolnym 2014/2015

 

LP

Imię i nazwisko

Semestr

Uwagi

 

Gimnazjum dla Dorosłych

 

1.

Łukasz Lelujka

I AGD

 

2.

Teresa Kutyła

I BGD

 

3.

Eliza Wojtczak

II GD

 

4.

Katarzyna Czerniawska

III AGD

 

5.

Teresa Kutyła

III BGD

 

6.

Ludmiła Szubiakowska

III CGD

 

7.

Joanna Jagosz

IV GD

 

8.

Katarzyna Czerniawska

V AGD

 

9.

Ludmiła Szubiakowska

V BGD

 

10.

Ewa Kowalewska

VI GD

 
 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

1.

Anna Romanowska

1 pG

 

2.

Piotr Siwecki

3 i 5 pG