NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Informacja dla kandydatów do szkół wieczorowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie – Szkoły dla Dorosłych są szkołami państwowymi (nauka jest zupełnie bezpłatna, bez żadnych ukrytych kosztów), pracującymi w wieczorowym systemie kształcenia
 (przez 4 dni w tygodniu – oprócz środy).

Oferujemy możliwość uczenia się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (LOD pG) i  Gimnazjum dla Dorosłych (GimD).

  1. Zasady rekrutacji do kl. I pierwszej  (wyłącznie II semestr) Gimnazjum dla Dorosłych

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie informuje o możliwości przyjęcia na II semestr Gimnazjum dla Dorosłych (pierwsza klasa) od 1 września 2017 r., uczniów klas pierwszych gimnazjum dla młodzieży, którzy będą spełniali następujące warunki:

  1. mają ukończone 15 lat;
  2. - mają za sobą co najmniej jedno niepowodzenie szkolne (brak promocji) w klasie pierwszej gimnazjum dla młodzieży;
  3. - nie uzyskają promocji w czerwcu 2017 (maksymalnie z dwóch przedmiotów), w takim przypadku uczniowie uzyskają możliwość przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych;
  4.          Wyżej opisani uczniowie mogą złożyć podanie o przyjęcie na drugi semestr Gimnazjum dla Dorosłych (GimD) – umożliwi im to ukończenie szkoły pod warunkiem zaliczenia semestru II.

Do Gimnazjum dla Dorosłych może być przyjęta jako słuchacz osoba nieletnia, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla dzieci i młodzieży. Na mocy porozumienia Dyrekcji Szkoły i Komendy OHP w Olsztynie, uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy mogą kontynuować kształcenie ogólne w Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie. przy ul. K.R.Małłków 3


 

Wymagany dokument

Uwagi

1

Podanie o przyjęcie do szkoły

Gotowe wzory podań znajdują się w sekretariacie ZSO Nr 1 i na stronie internetowej szkoły www.zso1.olsztyn.pl

w zakładce Gimnazjum dla Dorosłych – Nabór do szkoły

2

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ( do GimD )
  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej
  3. Dwie aktualne fotografie

Przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej do
Gimnazjum dla Dorosłych w dniach
:

od 19 czerwca  do 30 czerwca 2017r. do  godz. 14.00

Informacje o naborze pod numerem tel. (089) 527-24-55

3

Uwaga!

Osoby starające się o przyjęcie na semestry wyższe świadectwa szkolne, indeksy – z poprzednich szkół.

Przebieg rekrutacji zasadniczej do Szkół dla Dorosłych  ZSO Nr 1 w Olsztynie:

-    przeprowadzenie weryfikacji wniosków (podań) o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przez kandydata – do 7 lipca 2017 r.

-    ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły: 10 lipca 2017 r.

-    ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły dla Dorosłych: 13 lipca 2017 r.

Przebieg rekrutacji uzupełniającej do Szkół dla Dorosłych  ZSO Nr 1 w Olsztynie:

- przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej w terminie: od 17 do 21 lipca  2017 r. do godz. 14.00

- przeprowadzenie weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przez kandydata: do 24 lipca 2017 r.

- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły:
7 sierpnia 2017 r., godz. 12.00

- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół dla dorosłych ZSO Nr 1:
do 31 sierpnia 2017 r.