eTwinLogoProjekt eTwinning zakończony!

 

W maju 2018r. grupa uczniów klasy IIGA zakończyła swoją przygodę z międzynarodowym projektem eTwinning.

 

 

Projekt realizowali:

Anna Bieńkowska

Barbara Biernacka

Pola Domżalska

Jan Juszczyszyn

Kaja Kitkowska

Kacper Kowalczyk

Dominika Kupracz

Mateusz Kurowski

Mateusz Martynowski

Wojciech Matejuk

Daria Orzoł

Wiktoria Ostojska

Piotr Porycki

Tomasz Puczel

Natalia Szczepkowska

Paulina Szter

Zuzanna Szymańska

eTwinning jest międzynarodowym programem edukacyjnym łączącym uczniów i nauczycieli ze szkół w Europie. Program ten jest ściśle powiązany z programem Erasmus+, będącym programem edukacyjnym Unii Europejskiej. W eTwinning szkoły współpracują ze sobą, korzystając z różnorodnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). Komunikacja między szkołami odbywa się za pomocą platformy TwinSpace.

Od listopada 2017r. grupa uczniów klasy IIGA realizowała projekt ‘We are different, we are the same’. W projekcie uczestniczyli także uczniowie m.in. z Włoch, Turcji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Słowenii oraz Słowacji.

W ramach projektu uczniowie współpracowali ze sobą, poznając kultury krajów partnerskich. Projekt miał na celu zwiększenie kompetencji językowych uczniów, którzy komunikowali się w języku angielskim, kształtując umiejętność pisania i mówienia w języku obcym. Dodatkowo, poprzez poznawanie tradycji i zwyczajów z innych krajów, uczniowie odkrywali podobieństwa i różnice między kulturami. Pozwoliło to kształtować w uczniach ciekawość świata, ale także postawy akceptacji i otwartości na inne kultury.

Mamy nadzieję na zrealizowanie kolejnego udanego projektu w przyszłym roku!

Opiekun projektu: Monika Gębska

PA300125

PA310131

map

obraz projekt