ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI
DWUJĘZYCZNYMI W OLSZTYNIE
W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016

Imię i nazwisko nauczyciela/

nauczany przedmiot

Rodzaj prowadzonych zajęć

Danuta Anaszewicz

(język angielski)

zajęcia wyrównawcze;

koło zainteresowań

Dorota Balińska

(język niemiecki)

koło zainteresowań

(Szkolny Klub Języka Niemieckiego)

Anna Błaszczak- Ćwikła (matematyka)

zajęcia wyrównawcze

Marcin Bortkiewicz (wychowanie fizyczne)

koło sportowe (piłka koszykowa chłopców)

Renata Borysewicz- Staniszewska (wychowanie fizyczne)

koło sportowe (piłka koszykowa dziewcząt)

Anna Brzostek (język niemiecki)

koło zainteresowań

Grażyna Budzyńska (język polski)

koło zainteresowań; przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Jolanta Chyl (matematyka)

zajęcia wyrównawcze; koło matematyczne

Katarzyna Czerniawska (język angielski)

zajęcia wyrównawcze

Anna Dąbrowska (język polski)

zajęcia wyrównawcze

Joanna Dondzik- Pająk (język niemiecki)

zajęcia wyrównawcze; koło zainteresowań

Ewa Gbur- Matejuk (fizyka)

koło fizyczne

Monika Gębska (język angielski)

zajęcia wyrównawcze; koło zainteresowań

Paulina Gajewska (język francuski)

zajęcia wyrównawcze

Ewa Bednarczyk (chemia)

koło chemiczne; zajęcia wyrównawcze

Artur Hebel (historia)

koło historyczne

Joanna Jagosz (język polski)

zajęcia wyrównawcze; przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego; koło zainteresowań

Hanna Janik (historia)

koło historyczne

Ewa Kosińska- Jeziorna (język polski)

zajęcia wyrównawcze; koło zainteresowań

Piotr Jurecki (wychowanie fizyczne)

koło sportowe (piłka nożna)

Irmgarda Kardahs (religia)

koło zainteresowań ( w tym wolontariat, grupa charytatywna)

Beata Kossakowska- Szwałek (matematyka)

koło matematyczne; zajęcia wyrównawcze

Anna Przegrodzka (muzyka)

Szkolny Chór „Collegium Juvenum”

Joanna Niestępska (biologia)

koło biologiczne

Wiesław Pulkowski (informatyka, zajęcia techniczne)

koło zainteresowań z zakresu rysunku technicznego; koło informatyczne; zajęcia wyrównawcze

Iwona Kozakiewicz (plastyka)

koło plastyczne

Marta Szpanel (język niemiecki)

zajęcia wyrównawcze

Marzena Szalc (geografia)

zajęcia wyrównawcze; koło geograficzne (turystyka- rajdy piesze/ rowerowe)

Ludmiła Szubiakowska (fizyka)

koło zainteresowań; zajęcia wyrównawcze

Joanna Zubel (język angielski)

koło zainteresowań

Aneta Maszczak (biologia)

koło zainteresowań

Paweł Okręglicki (wychowanie fizyczne)

koło sportowe (piłka ręczna, unihokej)

Elżbieta Witkowicz (wychowanie fizyczne)

koło sportowe (piłka ręczna dziewcząt, zajęcia korekcyjno- sportowe, pływanie korekcyjne)

Wioletta Dębowska (język angielski)

przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego; koło zainteresowań

Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe są umieszczone w planach oddziałów i zapisane za pomocą skrótów. Pierwsza litera lub dwie pierwsze litery skrótu oznaczają przedmiot ( np. M - matematyka, B-biologia, Jp-j. polski Ja - język angielski itd.), druga litera rodzaj realizowanych zajęć: k-koło przedmiotowe,  w - zjęcia wyrównawcze, e-przygotowanie do egzaminu, np. Mk - koło matematyczne; Mw -. zajęcia wyrównawcze z matematyki; Me - przygotowanie do egzaminu z matematyki, Jpk -. koło j. polskiego; Jpw - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego; Jpe -przygotowanie do egzaminu- język polski.