70 musicKonkurs Piosenki Angielskiej
w II Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie

 

REGULAMIN:

  • ·Cele konkursu: popularyzowanie języka angielskiego poprzez aktywność artystyczną; zaprezentowanie talentów uczniów w zakresie śpiewu i opcjonalnie gry na instrumentach
  • ·Warunki udziału w konkursie:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów liceum oraz oddziałów gimnazjalnych w ZSO Nr 1.Każdy wykonawca biorący udział w festiwalu prezentuje wybraną piosenkę z dekady lat siedemdziesiątych XX w. w języku angielskim z akompaniamentem / podkładem muzycznym (np. karaoke lub instrumentalnym) lub bez.

Czas wykonywania utworu nie może przekroczyć 5 minut.

Maksymalna ilość wykonawców w jednej piosence to 3 osoby.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie się do organizatorów: Magdaleny Davidson lub Anny Zając do 20 maja 2018 r. oraz wcześniejsze dostarczenie informacji o wykonywanym utworze (tytuł, autor / kompozytor, tekst piosenki anglojęzycznej) oraz podkładu muzycznego.

UWAGA! Liczba uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalnie 10 uczestników).

Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośnieniowy, mikrofony oraz pianino.

Konkurs odbędzie się 25 maja 2018 r. w sali 25.

Kryteria oceny i nagrody:

Jury oceniać będzie: interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dykcję, poprawność językową, ogólny wyraz artystyczny, walory sceniczne. Jury przyzna nagrody oraz dyplomy dla trzech najlepszych wykonawców, oraz wyróżnienia.