Bez tytułuPILOTAŻ USTNEGO EGZAMINU DSD II

13 listopada 2018 r. przeprowadzony został w naszej  szkole  pilotaż ustnego egzaminu DSD II.

W obecności tegorocznych  trzecioklasistów z naszego liceum oraz LO 3 w Olsztynie swoje umiejętności językowe prezentowali  nasi uczniowie:

 

Piotr Mondroch z klasy 2f

Olaf Remiszewski z klasy 2d

Przed komisją egzaminacyjną, której przewodniczącym był p.Martin Janczyk –   przedstawiciel ZfA, uczniowie wypowiadali się na temat nauki języków obcych, przedstawiali   prezentacje na wybrany temat,  po czym prowadzili z członkami komisji żywą i rzeczową dyskusję. Egzaminy zostały ocenione bardzo wysoko.

Serdecznie gratulujemy!