indeksCollegium Rhetoricum
debatuje online w sparingach ogólnopolskich projektu Fundacji Nowy Głos

W piątek 18.09.2020 o godz. 17:00 reprezentacja naszej szkoły zmierzyła się z drużyną VI LO w  Krakowie. Pochyliliśmy się nad tezą: „Demonizacja Rosji w krajach Europy Wschodniej przyniosła więcej szkód niż pożytku”.

Nasza reprezentacja:

Maria Nyga, Piotr Wasilewski, Kasia Kuźmińska, Adam Cymcyk

W sobotę 19.09.2020 o godz. 9:00 odbyła się kolejna debata sparingowa. Po stronie propozycji stali:

Aniela Bieniaszewska, Michał Szymanowski, Bartosz Nosek, Bartosz Danisiewicz

Po stronie opozycji: Wiktor Wadas, Małgorzata Sokołowska, Kacper Dąbkowski, Przemko Godlewski

Teza, nad którą debatowali brzmiała: „W interesie polityczek jest nieużywanie w kampaniach wyborczych tradycyjnych ról płciowych przypisywanych kobietom (np. portretowanie siebie jako dobrej matki”. Debatę wygrała strona opozycji.

Opiekun: Anna Brzostek