Whelton City Council presents 162. Edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

W roku szkolnym 2020/2021 do etapu okręgowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 

 

 

Uczeń 

Opiekun 

Nikodem Kiełbasa, klasa 2gg 

Anna Brzostek 

Karolina Bagińska, klasa 2ga 

Hanna Janik 

Hubert Matera, klasa 3b 

Hanna Janik 

Kacper Wojda, klasa 2gf 

Mariusz Tyl 

Marek Malinowski, klasa 2gf 

Mariusz Tyl 

 

Olimpiada składa się z trzech etapów: 

Etap pierwszy-eliminacje szkolne 

Etap drugi-eliminacje okręgowe 

Etap trzeci-eliminacje centralne 

Zawody szkolne polegały na napisaniu pracy pisemnej na jeden z podanych poniżej tematów. 

TEMAT I. Demokracja w Unii Europejskiej 

TEMAT II. Bezpieczeństwo publiczne a wolność jednostki we współczesnym świecie 

TEMAT III. Media społecznościowe a demokracja 

TEMAT IV. Kapitał społeczny w Polsce – przyczyny i potencjalne skutki stanu obecnego 

Gratulujemy!