Whelton City Council presents 2XLVII Olimpiada Historyczna 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach XLVII Olimpiady Historycznej. Finalistami etapu okręgowego zostali: 

Uczeń 

Opiekun 

Damian Woda, klasa 3b 

Beata Fronczak-Duńczyk 

Kacper Myszkowski, klasa 2g 

Anna Brzostek 

  

W etapie szkolnym wzięło udział 9 uczniów, którzy musieli napisać pracę pisemną na jeden z tematów opublikowanych na stronie Olimpiady oraz na etapie ustnym zdobyć odpowiednią liczbę punktów by zakwalifikować się do etapu okręgowego. 

W eliminacjach szkolnych wzięli udział: 

Uczeń 

Opiekun 

Damian Woda, klasa 3b 

Beata Fronczak-Duńczyk 

Natalia Ochocka, klasa 3g 

Beata Fronczak-Duńczyk 

Patryk Mrozicki, klasa 3b 

Beata Fronczak-Duńczyk 

Marek Biernacki, klasa 3e 

Beata Fronczak-Duńczyk 

Aleksandra Horoszko, klasa 2a 

Mariusz Tyl 

Nikodem Kalman, klasa 2c 

Anna Brzostek 

Kacper Myszkowski, klasa 2g 

Anna Brzostek 

Jakub Szydlik, klasa 1g 

Anna Brzostek 

Miłosz Stasiulewicz, klasa 2gg 

Anna Brzostek 

TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 

Starożytność: Genialny wódz i polityk czy awanturnik żądny władzy? Scharakteryzuj sylwetkę Aleksandra Macedońskiego i oceń rolę, jaką odegrał w dziejach starożytnego świata. 

Średniowiecze: „Polska trzech Bolesławów” – porównaj i oceń politykę zagraniczną za panowania Bolesławów - Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego. 

Nowożytność: Bezkrólewia i ich wpływ na kształtowanie się ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Historia XIX wieku: Porównaj proces zjednoczenia Niemiec i Włoch w XIX w.  

Historia XX wieku: Wyjaśnij przyczyny i przedstaw skutki konfliktów zimnej wojny. 

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Porównaj kompetencje władzy wykonawczej w konstytucjach II Rzeczypospolitej. 

Historia regionu: Rok 1918 i jego konsekwencje w Twoim regionie. 

Gratulujemy!