Whelton City Council presents 4I Zimowy Turniej Collegium Rhetoricum 

Pierwszy w historii II LO turniej wewnątrzszkolny 

Członkowie Collegium Rhetorium aktywnie spędzili ferie przygotowując się do Zimowego Turnieju.  

 • 20 mówców z naszej szkoły! 
 • 5 wspaniałych drużyn! 
 • Sędziowie z całej Polski od Krakowa, Wrocławia po Warszawę, Olsztyn aż do Gdańska!  
 • Liczne grono absolwentów z różnych roczników! 
 • 40 dyplomów; 
 • 4 statuetki; 
 • 6 tez o różnej tematyce;  
 • 2 dni turnieju -  I… udało się!  

Tezy, nad którymi się pochyliliśmy to 

1)Infoslajd: Istnieje technologia X , która z 99% skutecznością umożliwia identyfikowanie zamiaru zabójstwa i gwałtu. Technologia ta ze 100% skutecznością zabija osobę, która chciałaby dokonać takiego przestępstwa.  

Państwa powinny wprowadzić technologię X. 

2)Unia Europejska powinna dążyć do federalizacji.  

3)Ruchy ekologiczne powinny priorytetyzować pozytywny przekaz (np. zdrowotne aspekty zmiany stylu życia, empatia do zwierząt, solidarna, odpowiedzialność za planetę) nad negatywny przekaz (np. obrazy katastrofy i kataklizmów, ujawnianie cierpienia zwierząt, zanieczyszczenie środowiska). 

4)Polskie Państwo Podziemne zgodnie z własnym przeznaczeniem oraz możliwościami zaangażowało się w pomoc ludności żydowskiej.  

5)Całkowita cyfryzacja pieniądza przyniesie więcej szkód niż pożytku.  

6)Cisza jest akuszerką, która pomaga przy narodzinach lęku i nienawiści.  

W turnieju zostali wytypowani najlepsi mówcy ze swojej kategorii: 

 • najlepszym pierwszym mówcą została Klaudia Rokita 
 • najlepszy drugi mówca to Aniela Barczewska  
 • najlepszy trzeci mówca to Michał Szymanowski 
 • najlepszy czwarty mówca to Katarzyna Kuźmińska 

Turniej odbył się online, a za organizację na platformie odpowiadali: Bartosz Nosek, klasa 2c, Bartosz Danisiewicz, klasa 2b. 

NASZ PIERWSZY TURNIEJ!!! 

Opiekun projektu: Anna Brzostek