3f51d748c7171abac5b3ffb67df67733 da3a2 fit 1140 9999Nowy Turniej Debat Oksordzkich 

„Odzyskani Bohaterowie” 

Dnia 23 marca odbędzie się faza grupowa nowego turnieju debat oksfordzkich. W każdej grupie są 4 drużyny i każda drużyna stanie do debaty 3 razy. Najlepsza drużyna z każdej grupy awansuje do fazy pucharowej, która odbędzie się 14 kwietnia (debaty półfinałowe oraz debata finałowa i debata o 3 miejsce). Każda z tez turnieju jest inspirowana postacią bohatera historycznego.  

Tezy debat w fazie grupowej 23 marca 2021 r.: 

1. Najwłaściwszą postawą polskiego patrioty w czasie II wojny światowej była walka zbrojna 

Teza inspirowana sylwetką Henryka Sławika 

2. W warunkach okupacji niemieckiej interes narodu i państwa polskiego był ważniejszy, niż przestrzeganie powszechnie uznawanych norm moralnych 

Teza inspirowana postacią Franciszka Witaszka 

3. Kobiety były bardziej predysponowane do zagranicznej łączności kurierskiej w czasie II wojny światowej niż mężczyźni 

Teza inspirowana postaciami Heleny Marusarzówny i Ewy Korczyńskiej 

Naszą szkołę reprezentować będą dwie drużyny: 

Maria Kondyra, klasa 2 

Adam Cymcyk, klasa 2 

Aniela Barczewska, klasa 1 

Julia Szczepańska, klasa 1 

Jakub Szydlik, klasa 1 

Przemko Godlewski, klasa 2 

Zuzanna Krzynowek klasa 2 

Marta Skrzydlak, klasa 1