164540821 3692646294177511 6006586578200856070 nVIII Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich 2021

Nasze 2 drużyny awansowały do fazy finałowej!

Dnia 20.03.2021 i 21.03.2021 nasze dwie drużyny wzięły udział w VIII Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich (MPDO). W tym roku mieliśmy okazję po raz pierwszy w  historii wystawić dwie drużyny. Obydwie drużyny jako jedyne z województwa awansowały do fazy fianłowej.

Tezy, z którymi przyszło nam się zmierzyć brzmiały:

  • Wzrost popularności tzw. kultury memów przynosi więcej szkód niż pożytku.
  • Pełnienie przez USA roli „globalnego policjanta” przyniosło więcej szkód niż korzyści.
  • Polska powinna włączyć e-sport w system finansowania sportu na wzór dyscyplin tradycyjnych, poprzez np. inwestycje infrastrukturalne, dofinansowanie związków sportowych e-sportu, stypendia dla reprezentacji Polski, sponsoring spółek państwa, dofinansowanie z samorządów.
  • Zasada jednomyślności, dająca możliwość stosowania veta, powinna zostać zlikwidowana z unijnego mechanizmu decyzyjnego.
  • Osoby najwięcej zarabiające w czasach kryzysu są moralnie zobligowane do płacenia wyższych podatków.
  • Infoslajd: Na potrzeby tej debaty, przez oceny rozumiemy ewaluację np. w systemie 1-6 lub procentowym. Otrzymanie komentarza zwrotnego jest dopuszczalne, ale nie wpływa na promocję do dalszych klas.

Teza:

Do końca edukacji na poziomie średnim, powinno się zrezygnować z ocen w szkołach.

  • Zakładając wygraną demokratów, Bernie Sanders byłby lepszym wyborem niż Joe Biden.
  • Infoslajd: Degrowth (lub ruch degrowth, postwzrost, idea postwzrostu) – ruch społeczny, polityczny i ekonomiczny oparty na ekonomii ekologicznej, ideach antykapitalistycznych i antykonsumpcjonistycznych. Głównym postulatem w ramach ruchu degrowth jest redukcja produkcji i konsumpcji.

Teza:

Lepszy byłby świat, w którym państwa zaczną stosować ideę degrowth.

  • Polska powinna wprowadzić instytucję sędziów pokoju.
  • Infoslajd: W krajach azjatyckich popularna jest operacja wybielania skóry, w celu uzyskania koloru skóry zbliżonej do rasy białej.

Teza:

W krajach azjatyckich, w których dominującą rasą jest rasa żółta, takie operacje powinny być zakazane.

Nasza reprezentacja

Katarzyna Kuźmińska

Natalia Ochocka

Klaudia Rokita

Michał Szymanowski

Bartek Danisiewicz

Bartek Nosek

Szymon Wieczorek

Lidia Zygadło