DOKUMENTY
SZKOLNE

 

  

Statut ZSO Nr 1

pdfProgram wychowawczo - profilaktyczny


pdf

 

Statut II Liceum Ogólnokształcącego

pdf


 

podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły, dojrzałości, promocyjnego z klasy...   

 pdf 

 

upoważnienie do odbioru duplikatu świadectwa   


pdf

podanie o wydanie duplikatu legitymacji


pdf

Zmiana numeru konta bankowego

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie informuje, że od dnia 01 lutego 2018 roku nastąpi zmiana konta bankowego do dokonywania opłat z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej lub duplikatu świadectwa


W celu otrzymania wyżej wymienionych duplikatów, wpłaty należy dokonać bezpośrednio na konto szkoły:


PKO Bank Polski SA 55 1020 3541 0000 5302 0291 1469


z dopiskiem „Opłata za duplikat świadectwa/ legitymacji, imię i nazwisko ucznia, klasa/szkoła”


Wysokość opłat wynosi:
- z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej ( 9 zł)
- z tytułu wydania duplikatu świadectwa (26 zł)