szkola,,Szkoła Wierna Dziedzictwu" .

      

Od1 września 2016 rokuw II LO zostały zapoczątkowane dyżury  klasowe przy Dębie Katyńskim , który został zasadzony w 2010 roku na terenie posesji szkoły  w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Katyń ...ocalić od zapomnienia” . Drzewo i pamiątkowa tablica jest poświęcona pamięci aspiranta Policji Państwowej Aleksandra Wielebnowskiego ,zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w Twerze .Uczniowie pod opieką wychowawców zapalają znicze , rozmawiają  o okolicznościach zbrodni katyńskiej   i chwilą zadumy przypominają tragiczny los ofiar sowieckiego ludobójstwa .Inicjatorem akcji był wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. I. K. Gałczyńskiego Tomasz Otręba.


        W dniu27 IX 2016 rokugrupa młodzieży reprezentująca nasze liceum ( klasa I C) pod opieką nauczyciela historii B. Fronczak - Duńczyk wzięła udział w olsztyńskich  uroczystościach upamiętniających 77 rocznicę powołania w Warszawie struktur konspiracyjnej i niepodległościowej organizacji Służby Zwycięstwu Polski .

        W dniu7 X 2016 rokugrupa uczniów II LO  z klas II i III  pod opieką nauczycieli historii : B.Fronczak-Duńczyk i H.Janik wzięła udział w spektaklu historycznym zrealizowanym przez Agencję Artystyczną ,,Joanna” . Tematem tego widowiska była ,,Okupacja niemiecka i sowiecka w latach 1939-1945 ”  . Przedstawienie miało miejsce w sali Audytorium Maximum przy ulicy Wojska Polskiego w Olsztynie .
       

 

         W dniu20 X 2016 rokuw ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Konstytucyjnego zorganizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Profesora Zbigniewa Hołdy odbyły się warsztaty dla uczniów klas II i III .Tematem zajęć była : ,,Budowa konstytucji i analiza jej  rozdziałów” . Zajęcia prowadził Szymon Topa , radca prawny z kancelarii Lecha Obary.

 

  
        Z inicjatywy nauczyciela historii M. Tyl  trzy klasy z II LO obejrzały24 X 2016roku  w kinie  ,,Helios”  w Olsztynie film ,,Wołyń” poświęcony mało znanej młodemu pokoleniu  tragedii Polaków  wymordowanych bestialsko  przez bandy UPA w lipcu 1943 roku .

 

      W dniu25 X 2016 rokuklasy II i III liceum wzięły udział w konferencji zorganizowanej przez olsztyński oddział IPN w Urzędzie Wojewódzkim .Tematem spotkania z udziałem ambasadora  były wydarzenia powstania antykomunistycznego na Węgrzech z X  1956 roku .Hasłem przewodnim wykładów było ,,Między Olsztynem a Budapesztem .Polacy i Węgrzy w 1956 roku” . Młodzież wysłuchała 6 wykładów poświęconych tym wydarzeniom i obejrzała wystawę zdjęć prezentujących stolicę Węgier  i nasze miasto w roku 1956. Opiekunem grupy była pani Jolanta Chlewińska .

 

       W dniach7-14 listopada 2016 rokuw II LO miały miejsce uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości .Ich organizacją zajęli się nauczyciele historii : B.Fronczak-Duńczyk , H.Janik i M.Tyl oraz wychowawcy klas  .
Na lekcjach nauczyciele przedstawili okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku .Młodzież obejrzała też film przedstawiający życie i dokonania Józefa Piłsudskiego pt : ,,Marszałek Józef Piłsudski .Człowiek ,który dał nam wolność” .Korytarze budynku szkolnego zostały udekorowane 30 plakatami przypominającymi święto 11 listopada , które zostały wykonane przez uczniów klas drugich liceum .
Szkolne uroczystości zakończył występ chóru II LO kierowanego przez A. Przegrodzką , który  zaśpiewał znane piosenki z okresu istnienia II Rzeczpospolitej .


      

tyl1 tyl2

 

       Dnia 22 listopada 2016 roku w sali nr 33 w ramach zajęć poświęconych ,,Losom żołnierzy wyklętych” młodzież spotkała się z ciekawym człowiekiem , czyli świadkiem historii , panem Januszem Niemcem , żołnierzem niezłomnym .Jest synem Antoniego Żubryda  ,dowódcy oddziału partyzanckiego ,walczącego z okupacją komunistyczną Polski od 1944 roku .W spotkaniu uczestniczyła grupa 36 uczniów z klas II i III . Organizatorem  spotkania była B. Fronczak-Duńczyk .

IMG 6925

 

       W dniu30 listopada 2016 rokuklasy III E i II D wzięły  udział w wycieczce do teatru w Poznaniu na  nowatorski w formie spektakl ,,Dziady ” pod opieką nauczyciela języka polskiego  , B. Święcickiej .

17105748 1382812055104405 56693334 o

 

     W dniu5 grudnia 2016 rokuII LO otrzymało certyfikat ,,Szkoła promująca niepodległą”.

 4


         W dniu13 grudnia 2016 rokuw II LO odbyły się uroczystości związane z obchodami  kolejnej rocznicy stanu wojennego w Polsce .W sali 25 dla młodzieży z klas I i II liceum pod opieką nauczyciela historii M. Tyl grupa uczniów przeprowadziła zajęcia przypominające te tragiczne wydarzenia z historii Polski .Wykład przeprowadzili uczniowie : Jan Różalski i Bartosz Tokarczyk z klasy III D .Wykład został uatrakcyjniony przez prezentację multimedialną i okolicznościową gazetkę , które zostały przygotowane przez Jakuba Kostkę i Bartosza Żmijewskiego z klasy IIIF. Na zakończenie tej specjalnej lekcji  piosenki Kaczmarskiego  wykonał Jakub Kostka .Koordynatorem uroczystości była B. Fronczak-Duńczyk.

zdjÖcie0462 zdjÖcie0463

 

 

         W dniu22 grudnia 2017 roku, jak corocznie odbyły się klasowe wigilie zorganizowane przez uczniów razem z wychowawcami .Uroczystości te stanowią tradycję liceum przypominającą młodzieży o  wartościach leżących u podstaw kultury narodu polskiego . Główne szkolne obchody odbyły się na sali gimnastycznej liceum .

zdjÖcie0384

 

        W dniu1 marca 2017 rokugrupa młodzieży pod opieką nauczycielki historii B . Fronczak- Duńczyk wzięła udział w konferencji ,,Od Polski Podziemnej do żołnierzy Wyklętych” .Uczniowie obejrzeli wystawę ,,Polska Walcząca” , wysłuchali wykładu dr W. Brendy o żołnierzach wyklętych z terenu Warmii i Mazur i obejrzeli film dokumentalny o ,,Zo-Elżbiecie Zawackiej” .Na zakończenie konferencji wystąpił chór Juvenis Cantat z ZSO Nr 1 w Olsztynie .

 

       O godzinie 12 00 1 marca 2017 roku grupa młodzieży z klasy II A pod opieką nauczyciela historii M. Tyl wzięła udział w Apelu Pamięci żołnierzy Wyklętych przy Pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Olsztynie. Równocześnie w tej uroczystości wziął udział poczet sztandarowy II LO pod opieką nauczyciela informatyki W. Dziakiewicza . Podczas uroczystości wprowadzono wojskową asystę honorową ,podniesiono flagę państwową ,odegrano hymn narodowy ,odczytano apel ,oddano salwę honorową i złożono wieńce oraz wiązanki .

20170301 121919

zdjÖcie0464 zdjÖcie0465 zdjÖcie0467

 

     

       Dnia2 marca2017 rokuklasa II D   pod kierownictwem nauczyciela historii M. Tyl zorganizowała konferencje poświęconą żołnierzom Wyklętym .Młodzież przedstawiła grupie słuchaczy z klas II liceum 10 wybranych sylwetek żołnierzy niezłomnych .Wykład został połączony z pokazem prezentacji multimedialnej .Uroczystości urozmaicono kolportażem okolicznościowych gazetek przygotowanych przez młodzież licealną . Równocześnie pod opieką M. Tyl grupa uczniów z klasy IIA przygotowała plakaty na IV ogólnopolski konkurs historyczny o tematyce poświęconej żołnierzom wyklętym .

zdjÖcie0419 zdjÖcie0421

         W dniu10 marca 2017 rokugrupa młodzieży z klas III liceum pod opieką nauczyciela historii B. Fronczak-Duńczyk wzięła udział w konferencji naukowej,, Wyklęci czy niezłomni ? Żołnierze antykomunistycznego podziemia w świadomości współczesnej młodzieży” w ZSCHiO w Olsztynie .Spotkanie trwało od 9 00 do 14 00 .Cykl wykładów przedstawili : W. Brenda z IPN ,K. Rajski z UJ ,J. Karczewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i N. Kasparek z UWM .

 

         W dniach14-15 marca 2017roku grupa młodzieży z klas maturalnych II LO wzięła udział w pielgrzymce na Jasna Górę w Częstochowie .Uczniowie brali udział w wieczornym Apelu Jasnogórskim i zwiedzili budynki sanktuarium .Opiekunami byli ksiądz Ł. Kowalski i M. Kuciński .

 

         W dniu17 marca 2017roku uczniowie klasy II D pod opieką nauczyciela historii M. Tyl wzięli udział w zorganizowanych w Olsztynie przez Związek Piłsudczyków Imieninach Marszałka .Honorowym patronem uroczystości był wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Młodzież złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową przy ulicy Kościuszki ,a następnie uczestniczyła w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim .Uczniowie wysłuchali wykładu prof. dr hab. W. Łacha ,obejrzeli prezentację poświęconą ,,Lekcji dla rodaka” i tańce narodowe . Imprezę uświetnił występ chóru II LO - Juvenis Cantat pod dyrekcją Anny Przegrodzkiej .        zdjÖcie0437

 

                   W dniu 22 marca 2017 roku uczeń IILO ,Aleksander Powierża został finalistą etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Prawniczej zorganizowanej przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie i pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara . Olimpiada promuje wartości demokratycznego państwa , postawy zaangażowania obywatela  w życiu publicznym i wskazuje wzorce nowoczesnego patriotyzmu .Opiekunem olimpijczyka była H. Janik .

zdjÖcie0440

 

                   W dniach od 3 do 6 kwietnia 2017 roku  nauczyciele  historii  w II LO przeprowadzili specjalne lekcje poświęcone zbrodni katyńskiej z 1940 roku .Uczniowie obejrzeli film       dokumentalny ,, Tajemnica zbrodni katyńskiej” i wysłuchali krótkiego wykładu .

 

                     W dniu 7 kwietnia 2017 roku delegacja młodzieży  liceum pod opieką nauczyciela historii M. Tyl  wzięła udział w  miejskich obchodach uroczystości katyńskich .W sali nr 219 w  olsztyńskim  ratuszu  uczczono  77 rocznicę zbrodni na oficerach WP. Głównym organizatorem  w ramach programu edukacyjnego ,,Katyń … ocalić od zapomnienia” było gimnazjum nr 14 im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego ,Delegatura IPN ,Stowarzyszenie ,,Rodzina Katyńska” ,Przedszkole Miejskie  nr 37 i Instytut Muzyki UWM.W trakcie obchodów wystąpił  zespół wokalny  Ars Cantandi  i grupa młodzieży  gimnazjalnej. Po przemówieniach zaproszonych gości zapalono ,,Światła Pamięci” i wręczono 12 nowych Dębów dla placówek szkolnych oraz wojskowych przygotowanych przez Rejonową Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie .Wyróżnione szkoły otrzymały garść ziemi katyńskiej i certyfikaty .Na zakończenie  przedstawiono wyniki konkursu historycznego ,, Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo” , w którym brali udział również  uczniowie naszego liceum .

zdjÖcie0443 zdjÖcie0447

 

 

                    W dniu 10 kwietnia 2017 roku o godzinie 8 41 uczniowie i nauczyciele ZSO Nr 1 w Olsztynie  uczcili minutą ciszy pamięć 96 ofiar tragicznych wydarzeń  z dnia 10 kwietnia 2010 roku .

 

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w II LO  odbyły się  specjalne lekcje zorganizowane przez nauczycieli historii poświęcone kolejnej rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja .

 

W dniu 17 maja 2017 roku klasa IIF wzięła udział w wycieczce do Muzeum Warmii i Mazur na Zamku Kapituły  Warmińskiej w Olsztynie .Młodzież  brała udział w lekcji muzealnej poświęconej historii naszego  regionu i miasta .Po zajęciach razem z przewodnikiem  zwiedziła  pomieszczenia zamkowe .Organizatorem  wycieczki był nauczyciel historii Mariusz Tyl .

12

 

W dniu 30 maja 2017 roku odbyła się wycieczka śladami Żydów olsztyńskich . Uczniowie zwiedzili cmentarz żydowski ,Dom Mendelsohna i dawną synagogę przy  ul. Kołłątaja16. Opiekunem  grupy młodzieży z klasy I E  była nauczycielka G. Budzyńska .

 

W dniach 31 maja -3 czerwca 2017 roku klasa IIF była na wycieczce  we Lwowie. Uczniowie zwiedzili  zabytki  i miejsca pamięci związane z polską kulturą i historią . Obejrzeli również inne miejscowości związane  z  tradycjami I Rzeczpospolitej jak : Olesko ,Złoczów i Podhorce .Opiekunem wycieczki była nauczycielka G. Budzyńska .


1
   3


2

   4

 

 

W dniu 6 czerwca 2017 roku  historyk IPN dr D. Zagził przeprowadził zajęcia dla klasy IIA. Zapoznano  uczniów  z  genezą , przebiegiem i skutkami ludobójstwa Polaków na  terenie Wołynia w 1943 roku. Wykład był wzbogacony prezentacją multimedialną. Organizatorem lekcji był nauczyciel historii M. Tyl .

 

W dniu 8 czerwca 2017 roku odbyła się  wycieczka klas :IIB i IID do lokalnych miejsc pamięci narodowej i zabytków  w Olsztynie . Organizatorami byli nauczyciele historii : H. Janik i M. Tyl. Uczniowie klas :IIB i II D  przedstawili  informacje o następujących  miejscach :Zamek Biskupów Warmińskich ,Kolumna Orła Białego ,Dom ,,Gazety Olsztyńskiej” ,Kamień Napoleona ,Bazylika świętego Jakuba Apostoła  ,Dom Konsulatu Polskiego ,Dom Polski ,Wysoka Brama ,Pomnik Mikołaja Kopernika oraz zapalili znicz przy Dębie Katyńskim na terenie II LO .


o1
 o2o3

  
  o4

 

o5

W dniach 11-14 czerwca 2017 roku odbyła się wycieczka klas I A, B i C II LO do Małopolski. Uczniowie zwiedzili liczne zabytki królewskiego Krakowa i docenili atrakcje krajobrazu  Tatr. Organizatorem  była nauczycielka biologii A. Romanowska .

 

W dniach 12-13 czerwca 2017 roku klasa IID przeprowadziła spływ rzeką Krutynią. Wycieczka miała na celu upowszechnianie wiedzy o walorach przyrodniczo-turystycznych kraju . Opiekunem klasy była nauczycielka P. Gajewska .

Dnia 5 IX 2017 roku klasa III F pod opieką nauczycielki G.Budzyńskiej  była na wycieczce w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku .

Dnia 17 IX 2017 roku nauczyciele historii na lekcjach przypomnieli o 79 rocznicy  tragedii Polaków  wskutek  agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku  .

Dnia 23 IX 2017 roku nauczyciele  historii z II LO wzięli udział w seminarium ,, Miejsca pamięci w edukacji historycznej " odbywającej się w  Muzeum Stutthof w dawnym niemieckim obozie koncentracyjnym .

Dnia 27 IX 2017 poczet sztandarowy II LO wziął udział w uroczystościach miejskich poświęconych  kolejnej rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego .

Dnia 10 listopada 2017 roku w    II LO odbyły się  szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości . Na początku przemówienie wygłosił  dyrektor szkoły Krzysztof Wiśniewski. 

Prowadzący uroczystość uczniowie : Wiktor Giers  i Zuzanna Drząszcz z klasy II E  zapoznali  publiczność  z programem obchodów .Potem nastąpił krótki  występ chóru  liceum .

Licealiści zaprezentowali wykład o Józefie Piłsudskim .Równocześnie  Jagoda Staruch  z klasy II C wykonała koncert    muzyczny  znanych melodii z okresu II Rzeczpospolitej. Odczytane zostały teksty źródłowe .Przeprowadzony został test wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego składający się z 15 pytań . Uczniowie  obejrzeli  film dokumentalny ,,Listopad 1918”. Młodzież wysłuchała również  odtworzonych z płyty  zestawu kilku piosenek . Na zakończenie wręczono dyplomy i  nagrody  dla  3 laureatów  konkursu .

   Dnia 5 grudnia 2017 roku uczniowie klasy II A liceum wzięli udział w  wojewódzkich obchodach 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego .O godzinie 12 00 delegacja  młodzieży złożyła kwiaty przy tablicy pamiątkowej Jozefa Piłsudskiego na ulicy Kościuszki. Kolejnym punktem uroczystości był udział w przyjęciu urodzinowym w  gmachu budynku Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie .Okolicznościowe przemówienia wygłosili , prezes Związku Piłsudczyków  W. Ziarek ,wicewojewoda olsztyński i kurator oświaty .Następnie został rozstrzygnięty konkurs  prac  plastycznych ,,Józef Piłsudski  oczyma dziecka”. Wręczono nagrody  laureatom  .Na zakończenie odśpiewano ,, Pierwszą Brygadę ” i poczęstowano gości tortem urodzinowym . Ostatnim akordem obchodów z udziałem uczniów liceum  była  sesja naukowa zorganizowana na Wydziale Humanistycznym UWM przy ul. Kurta Obitza w Kortowie .Młodzież wysłuchała 4 referatów : ,,Domowa lekcja patriotyzmu –od bogatego paniczyka  do rewolucjonisty”, ,,Józef Piłsudski jako żołnierz”, ,, Miejsce marszałka w pamięci historycznej Polaków” i ,,Mniej znane twarze Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Opiekunem klasy był nauczyciel historii Mariusz Tyl .

1 2
3 4

 

 5