Facebook – klauzula informacyjna

 1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage pod adresem: https://www.facebook.com/II-LO-im-K-I-Gałczyńskiego-w-Olsztynie-409052099428307/ lub komunikatora Messenger jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie, ul. Karola i Roberta Małłków 3, 10-113 Olsztyn, REGON 001102300, tel. 89 527-24-55, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (ZSO1, administrator), natomiast współadministratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage ZSO1 lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 1. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Karola i Roberta Małłków 3, 10-113 Olsztyn
 • przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • oraz telefonicznie: 89 527-24-55
 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Tomasz Trzciałkowski, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • przez formularz na stronie: idpo.pl/kontakt
 • przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania fanpage’m ZSO1, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora poprzez komunikator Messenger.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest współadministratorem danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookie osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane ZSO1, jako prowadzącemu fanpage.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną przez portal Facebook.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage ZSO1 lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage ZSO1 mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

Dane osobowe będą również przetwarzane przez podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł stosowne umowy, np. kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ZSO1 przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage ZSO1, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez ZSO1 własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z ZSO1 w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).