STREFA LICEALISTY

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał w swoim życiu
pracować nawet przez jeden dzień.”

Konfucjusz

  • W ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, w kontekście autorskiego projektu wspierali proces wychowawczy szkoły poprzez współuczestniczenie w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez szkolnego doradcę zawodowego.

  • Dnia 9 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie uczniów klas drugich II LO z przedstawicielami Policji z Holandii. Poza wystąpieniami gości z zagranicy, o specyfice zjawiska handlu ludźmi w Polsce i pracy polskiej Policji opowiadał funkcjonariusz Komendy Głównej Policji.

  • Po południu, w spotkaniu wzięła udział młodzież Gimnazjum dla Dorosłych, podopieczni OHP. Podczas dyskusji, słuchacze zadawali wiele pytań, okazując tym samym duże zainteresowanie poruszana tematyką.

  • W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, dnia 20.10.2015 r. uczniowie klas I wzięli udział w spotkaniu poświęconemu poszukiwaniu pracy poza granicami kraju.

  • Pani Magdalena Płoskońska z Komendy Hufca w Olsztynie i p. Lidia Cynt z Komendy Miejskiej Policji, zaprezentowały aspekty funkcjonowania Europejskich Służb Zatrudnienia oraz zagadnienia poczucia bezpieczeństwa, związanego z podejmowaniem „dorywczej” pracy za granicą.

  • Kontynuacją współpracy z OHP były spotkania uczniów klas trzecich  ze specjalistą EURES, który przybliżył młodzieży tematykę pisania dokumentów aplikacyjnych oraz rodzaje szkoleń, kursów- oferowanych przez Warmińsko- Mazurską Komendę OHP.

 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Trzynasta edycja Dnia Przedsiębiorczości odbędzie się 20 kwietnia. Nasza szkoła została zgłoszona do programu. Dzień Przedsiębiorczości sprzyja przede wszystkim podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji
 w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

Poprzez udział w programie uczniowie będą mieli możliwość:

 

  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.


Więcej informacji na temat Dnia Przedsiębiorczości na stronie :
http://www.dzienprzedsiebiorczosci.junior.org.pl/info.php
lub u szkolnego doradcy zawodowego.

 

Przydatne linki                  

UWM - Gospodarowanie zasobami wodnymi

UWM - Inżynieria środowiska

Uniwersytet Gdański

Wrocławska Wyższa Skoła Informatyki Stosowanej

 

 


IMAG3074 350x209 
   
IMAG3075 350x209