STREFA LO KAFELEK

PRZYDATNE LINKI

Doradca zawodowy to osoba, która pomaga:

  • w przygotowaniu młodzieży do trafnego wyboru zawodu,
  • poznać siebie (mocne i słabe strony),
  • w planowaniu kształcenia i budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
  • znaleźć informacje o szkołach, o zawodach na rynku pracy,
  • radzić sobie w trudnych sytuacjach poszukiwania pracy, adaptacji do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,
  • przygotować się do roli pracownika,
  • rodzicom i opiekunom efektywnie wspierać dziecko w podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych,
  • wspierać działania szkoły mające na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego dorady zawodowego:

1.      Indywidualna współpraca z uczniami na rzecz wspierania w rozpoznawaniu ich zasobów i obszarów do rozwoju, pomoc w przejściu ze szkoły i wejściu na rynek pracy, pomoc w ukierunkowaniu w wyborze zawodu. Wspieranie uczniów w wyborach ich ścieżki edukacyjno – zawodowej.

2.      Zajęcia grupowe dla klas pierwszych po szkole podstawowej zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Edukacji.

3.      Przygotowanie kącika tematycznego dla uczniów, gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie tablicy informacyjnej z ofertami pracy, wykorzystanie linków ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji umożliwiających autodiagnozę zasobów własnych.

4.      Prowadzenie zajęć tematycznych, prezentowanie zawodów. Udział oraz prezentacja szkoły w Targach Pracy oraz Targach Edukacyjnych, a także Dni Otwartych, dzięki czemu młodzież będzie mogła zapoznać się z oferta edukacyjną naszej szkoły. Wyjścia z młodzieżą na Targi Pracy, Targi Edukacyjne, udział w Dniach Przedsiębiorczości.

5.      Współpraca z doradcami zawodowymi z innych placówek, pedagogami, przedstawianie plusów szkół ogólnokształcących oraz przedstawienie dalszych możliwości edukacyjnych po ukończeniu takiej szkoły.

Sylwia Narbut

Doradca zawodowy

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie, w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zorganizowane są działania podejmowane w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.