Matura 2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna - link

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - link

 

 Część pisemna egzaminu maturalnego - informacje dla maturzystów

 

1

Deklaracja maturalna dla byłych i tegorocznych absolwentów

 logo pdf

2

Harmonogram egzaminów - termin główny

 logo pdf

3

Czas trwania egzaminów pisemnych

 logo pdf

4

Materiały i przybory pomocnicze na egzamin

 logo pdf

5

Egzamin z informatyki

 logo pdf

6

Olimpiady zwalniające z egzaminu

 logo pdf

7

Pełnomocnictwo do odbioru świadectwa dojrzałości

 logo pdf

8

Zakaz wnoszenia telefonów

 logo pdf

9

Opłata za egzamin maturalny

 logo pdf

10

Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu absolwentowi

 logo pdf

11

Wniosek absolwenta - do OKE -unieważnienie egzaminu - wgląd do dokumentacji

 logo pdf

12

Wniosek absolwenta - do OKE - egzamin w innej szkole niż macierzysta

 logo pdf

13

Wniosek absolwenta - do OKE - laureat lub finalista olimpiady - zmiana w deklaracji

 logo pdf

14

Wniosek absolwenta - do OKE - egzamin w terminie poprawkowym

 logo pdf

15

Wniosek absolwenta - do OKE - wgląd do pracy egzaminacyjnej

 logo pdf

16

Wniosek absolwenta - do OKE - weryfikacja sumy punktów

 logo pdf

17

Wniosek absolwenta - odwołanie do KAE od wyniku weryfikacji sumy punktów

 logo pdf

18

Wniosek absolwenta - opłata po 7 marca 2021

 logo pdf

19

Wniosek absolwenta - zwolnienie z opłaty za egzamin

 logo pdf