Aleksandra Suchostawska
 

 kierownik MCI

Jolanta Chlewińska-Wajman 

 nauczyciel bibliotekarz