Witamy na stronie Rady Rodziców
przy II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

 

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

Przewodnicząca Rady Rodziców: Bożena Piotrowicz

Zastępca Przewodniczącej Rady rodziców: Jolanta Gajownik

Sekretarz Rady Rodziców: Grażyna Pabian

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Bożena Grzelak

Zastępca: Grzegorz Dudek

Członek komisji: Anna Dolata

Pozostali członkowie:

D. Banach

M. Czeluśniak

J. Górnecki

J. Karkotka

E. Kołodziejczyk

D. Napierała

M. Rybicka

M. Sęczyk

K. Stefanowicz

P. Strzelec

B. Szczech

K. Żarczyński

Konto Rady Rodziców przy II LO w Olsztynie

BOŚ Bank  35 1540 1072 2107 9147 5020 0001