Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie na rok szkolny 2018/2019:


Przewodniczący SU - Jan Falkowski
I Wiceprzewodniczący SU - Aleksandra Kostrubska
II Wiceprzewodniczący SU - Karol Kowalczyk
Sekretarz SU - Magdalena Murtaś.

 

 https://www.facebook.com/suiilo/
Znajdź nas na FB!

20181008 125300

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
II Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie
na rok szkolny 2018/2019:

 

  1. Koordynacja projektu bluz i toreb z logo szkoły.
  2. Otwarcie „Bistro".
  3. Organizacja szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
  4. Współorganizacja szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  5. Współpraca z zespołem Radiowęzła w zakresie doskonalenia jego pracy.
  6. Współpraca z Radą Rodziców II LO w zakresie popularyzacji działań Rady.
  7. Współorganizacja wigilii szkolnej.
  8. Współorganizacja Turnieju Szachowego.
  9. Bieżąca działalność.